White Jade River      
december 2020      


Indisch nationalisme en Sri Aurobindo

Aurobindo Ghose, meer bekend als Sri Aurobindo, een indiase denker, poeet, guru, en nationalist overleed op 5 december 1950. Hij werd 87.
Ashish Dhar, een van de drijvende krachten achter een Youtube-kanaal met de naam UPWord — waar we inderdaad niet zomaar van kunnen zeggen dat ze "rechts" of "links" zijn, maar wel dat ze het zijn van hindu grote waarde toekennen — wijdde in een van zijn uitzendingen, april 2020, aandacht aan wat Aurobindo's nationalisme genoemd wordt. De heer Dhar stelde een en ander binnen het kader van het begrip "Hindu Rasthra", dat, in tegenstelling tot het ondergenoemde sanátan dharma, vergeleken kan worden met het boeddhistische "Buddha Sásana", de tijd en de plaats waar Boeddha's Leer levend wordt gehouden.
En dat "Hindu Rasthra" wordt door de westerse wereld "hindu nationalisme" genoemd, een begrip waar velen buiten dat land van hyperventileren omdat "we" tot enkele jaren geleden de vanaf de onafhankelijkheid van het land regerende Congress-partij toch nog steeds zo aardig in de grip hadden en het nu zien ontsnappen. Ashish Dhar stelt dit "Hindu Rasthra" in vergelijking met George Soros' "Open Society". Soros is een rijkaard die een miljard dollar opzij heeft gezet om het idee van "Open Society" verder te propageren. De heer Dhar stelt ook dat beide begrippen, "Hindu Rasthra" en "Open Society" niet synoniem zijn.

Die discussie daargelaten hebben we het nu even over Aurobindo's "Hindu Rasthra". Het staat nu terecht tussen aanhalingstekens omdat Aurobindo het begrip niet gebruikt heeft. Wel stelde hij zijn opvatting van nationalisme. Ashish Dhar citeert in die online april-uitzending de laatste woorden in een van de boeken van Aurobindo. Die laatste woorden komen aan het eind van een toespraak die hij in 1909 hield. Daarbij moeten we bedenken dat deze guru een ashram had die door devoten is voortgezet en uitgebreid. Niet lang na Aurobindo's overlijden leek het een toevluchtsoord te zijn geworden voor voornamelijk personen met amerikaanse, canadese, en/of europese roots, sindsdien is het weer bevolkt door Indiërs, als een beweging die een maatschappelijk-politiek ideaal nastreefde op basis van Aurobindo's yogische praktijkopvattingen.
Het citaat uit 1909 gaat volgt:
"Vorig jaar zei ik dat deze beweging geen politieke beweging is, en dat nationalisme geen politiek is maar een religie, een overtuiging, een geloof. Dat zeg ik opnieuw, maar vandaag zeg ik het in andere woorden. Ik zeg niet langer dat nationalisme een overtuiging, een religie, een geloof is. Ik zeg dat het de sanátan dharma is, dat voor ons nationalisme is. De sanátan dharma, dat is nationalisme. Dit is de boodschap die ik jullie meegeef."

(I said last year that this movement is not a political movement, and that nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith. I say it again, but I put it in another way today. I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith. I say that it is the sanatan dharma which for us is nationalism. The sanatan Dharma that (nadruk) is nationalism. This is the message that I have to speak to you.)

De heer Dhar zet het begrip sanátan dharma dan niet, zoals velen, binnen het kader van de Rgveda, waarin het volgens een commentator op Quora niet voorkomt. Iemand die op Quora een deskundige reactie geeft verwijst wel naar de Mahābhārata en naar de Bhágavad-Gīta (beide hindu-geschriften). Hij vindt het binnen (een van) de Upanisháds. In die Upanishád (mijn nadruk omdat u het anders maar uitspreekt als oepaniiiiiishad) zou het dan omschreven worden als "The fountainhead of everything ... the complete whole." (De bron van alles, het geheel, het complete.)
Niet iedereen die dit leest hoeft zich om deze kleine lettertjes te bekommeren; het gaat maar om het idee dat naar de mening van de nationalisten in de lijn van Aurobindo, en van de heer Dhar, India geheel en al binnen de levenswijze van de sanátan dharma valt, of zou moeten vallen.

Kundan Singh, PhD resp. psycholoog/psychiater, is het aan te zien wanneer hij het aan het begin van zijn toespraak op 9 januari 2019 heeft over een aantal westerse auteurs die van mening waren dat India geciviliseerd moest worden, inclusief een schrijver die India nooit bezocht had; hij lijdt zichtbaar: wij! niet geciviliseerd!!?. Mocht mijn reactie op zijn toch niet goed begrepen "geciviliseerd" nog op de commentaarpagina bij de video staan — "civiliseren" is-gelijk "christianiseren" — dan zoudt u daar kennis van kunnen nemen. Maar daar gaat het hier niet over.
Waar het over gaat is de schrijvers-activiteit van Aurobindo zelf wanneer hij het had over wat enkelen vandaag "the science of the mind" noemen, een wetenschap die niet-, of onwesters is. Op een paar mystici uit het verleden na, zegt de heer Singh. Daar ben ik het niet mee eens omdat die door hem aangehaalde christelijke mystici in hun vorm van meditatie dan wel een soort "voorbij mind" bereikten, maar daar geen filosofische, cosmologische, maatschappelijk-politieke consequenties aan verbonden, anders dan dat deze mystici nu zeker wisten dat zij persoonlijk opgenomen zouden in wat bepaalde kringen De Heer noemen.

Kennis nemen van het denken van iemand als Aurobindo is geen onaangename bezigheid, ware het niet dat hij zich net zo missionair opstelde als zijn christelijke en islamitische broeders. Menen met name de christenen de mensheid te moeten civiliseren door hen te christianiseren, c.q. te "redden", in de meest letterlijke zin van het woord, d.w.z. hen de "genade" van hun god voorhouden met alle mogelijkheden van uiteindelijke tenhemelopneming van dien, zo stelt Aurobindo de vedantische "voorbij mind"(1) interpretatie als het hoogste goed, en zijn geestelijk nazaten van hem er toe over gegaan te zeggen dat boeddhisme dit ook postuleert, en dat zij, die vedantisten, "ook boeddhisme" onderwijzen. Dat doen ze nu juist niet — geneuzel over het kleine zelf en het grote zelf; onboeddhistischer kun je 't niet krijgen. Dus dan zuchten we maar weer eens: of je nu door de hond of de kat gebeten wordt .... (zie voor zelf, resp. sunyatā punt 27, vooral de 2de alinea. Het is een moeilijk concept, geen tussendoortje.)

Goed, wie 't dan toch wil, "The Foundations of Indian Culture" is een van Aurobindo's meest bekende werken.


(1) Mind. Zie hiervoor de pagina over Linji en vooral die over mind in zijn opvatting.

Naar de nieuwspagina
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds september 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.