juli 2022      

  Nieuws over boeddhisme
Jacqueline Chabbi heeft een boek geschreven onder de titel "Lire le Coran autrement". Het werd uitgegeven in 2016.
Wat we daarin lezen is iets over de "djinn", en hoewel ook de islam net zo beeldenstormend lijkt te zijn als het protestantisme, zou er gezegd zijn dat de Profeet Mohammed de "djinn" als enige aan te roepen niet-menselijke entiteiten goedkeurde.

Ms Chabbi's woorden kort samengevat: De djinns waren beschermgoden. De beschermgod (djinn) waar Mohammed het in soera 1 van de koran over heeft, is de beschermer van de waterput in de stad waar hij zich bevindt. De beschermer van de waterput was mannelijk. Mohammed roept zijn medestanders op alleen deze god (djinn) aan te roepen (en niet alle andere). Die anderen zijn de beschermgodinnen van de "pistes", de karavaanroutes; ze waren, resp. zijn vrouwelijk. Haar conclusie is dat Mohammed daarmee aan de wieg van het patriarchaat in de islam staat; de vrouwelijke "godinnen" zijn als het ware uitgewist.

Ook de in Nederland bekende Tofik Dibi heeft een boek over de djinn geschreven.

Saudi Arabië, zo wordt gezegd heeft 10 soorten djinn. De hier getoonde afbeelding hoort bij een manuscript in het arabisch, bewaard in deze Golfstaat.

Victor Hugo heeft in 1829, toen "quatorze juillet" werd gevierd, ergens in een van de kuststeden van Algerije een min of meer feestgedicht over de djinn gemaakt. Hij beschreef een bulderende nachtelijke storm die opstak, die aan deuren en luiken rukte, en daarna verder trok. Ik weet niet of je dat soort stormen hebt, in de buurt van Algiers, maar allà.
Het gedicht is vanwege zijn vorm onvertaalbaar, althans naar het nederlands. Het is geschreven in een ruitvorm, beginnend met twee woorden, uitdijend naar een lange zin, en dan weer terug lopend naar 2 woorden. Er wordt een beetje op neergekeken, maar je moet 't maar kunnen:

Murs, villes,
Et port,
Asile
De mort,
Mer grise
Où brise
La brise,
Tout dort.

Dans la plaine
Naît un bruit.
C'est l'haleine
De la nuit.

... etc. ...

Dieu ! La voix sépulcrale
Des Djinns !...Quel bruit ils font !

... De laatste strofen: ...

On doute
La nuit...
J' écoute :
Tout fuit,
Tout passe ;
L'espace
Efface
Le bruit.

(Muren, stad, / En kaai, / Schuilplaats / Van de dood, / Zee is grijs / De bries / Steekt op. / Het slaapt. //
De vlakte bracht / Een gerucht. / De nacht / haalt adem. //
... etc. ... //
God! Die grafstem / Van de djinns ... Dat gegrom! //
       ... (De laatste strofen) ...
De nacht /Bracht onrust. / Ik luister: / Alles vlucht, / 't gaat voorbij: / Het gerucht/ Glijdt weg / In de ruimte.)
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds september 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.