White Jade River      
juni 2018      


Zinnen zoals "China 'nam' Hong Kong 'terug' ", en "Hong Kong ligt ten zuiden van China", en "het eenpartij-bewind van de chinese communistische partij", zijn in Hong Kong uit de schoolboeken gehaald en vervangen door andere, neutralere, of geen bewoordingen.
De SCMP deed op 4 mei verslag van een superkort gesprek tussen Joshua Wong Chi-fung, die vijftien was toen hij tijdens de befaamde paraplu-demonstraties (het regende) voor het eerst van zich liet horen, en de Hong Kong-minster van onderwijs. Joshua is nu 21, was verkozen als parlementslid, maar moet zich hier en daar verantwoorden. Hij vroeg de minister of de namen bekend konden worden gemaakt van de comissie-leden die teksten van schoolboeken onder de loep leggen. Nee, zei de minister.
De SCMP-verslaggever merkte op dat het de 1997-generatie studenten en intellectuelen is die nu diep nadenken over de stand van Hong Kong, en waar het heen gaat. Op 23 mei maakte de SCMP bekend dat de partij van Joshua er voorlopig niet meer op hoeft te rekenen een zetel te bemachtigen in het stadsbestuur. Kandidaten werden vorig jaar geweerd omdat ze een eigen, China-onvriendelijke, variant op de eed hadden bedacht.

De overdracht van het onder brits koloniaal bestuur staande Hong Kong aan China nam in 1997 plaats. Ik herinner me nog dat ik min of meer werd uitgenodigd er iets van te gaan zeggen. Nou nee, volkeren gaan over hun eigen reilen en zeilen, en buitenstaanders hebben daar in principe niets mee te maken, zeker wanneer zo'n buitenstaander een levensweg heeft verkozen die terzijde van dergelijk gekrakeel ligt.

Toen de Srilankaanse monnik Soemitta thera (schrijf: Sumiththa) in september 2015 te middernacht op het vliegveld van Hong Kong aankwam had hij geen andere keus dan zich te presenteren bij de voordeur van een mahāyāna-tempel in Jwn Long (schrijf: Yuen Long). Dat was misschien de Mjoe Ft-tempel (schrijf: Miu), maar waarschijnlijk de Tung Lin Kok Yuen die een samenbrengen van verschillende stromingen voorstaat, of althans niet afwijst, en vermoeide broeders en zusters onderdak geeft, of althans gaf.
Omdat Srilankaanse monniken wordt geleerd dat alleen het theravāda "boeddhisme" is, en alle andere stromingen "iets anders", was de monnik Soemitta niet blij. Op 16 mei 2018 werd dan ook bekend gemaakt dat Soemitta-san zijn regering heeft gevraagd een srilankaanse tempel op Hong Kong te bouwen. Er zijn er al een paar thaise. Er wonen in Hong Kong zo'n 2.000 tot 3.000 Srilankanen, maar daarmee is niet gezegd dat ze allemaal boeddhist zijn; er zal moslim en hindu huispersoneel aanwezig zijn, en ook srilankaanse boeddhisten die de lijn van Soemitta niet volgen en een soort volksboeddhisme aanhangen. Niettemin, met 100 kom je al een heel eind.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.