White Jade River      
september 2018      


De wel bekende maar onbefaamde "esoterische" meester Dorje Chang (dordje = een titel), lekennaam Yi Yungao/Wan Ko Yee, gaat in Las Vegas een tempel bouwen. De plaatselijke krant liet een stuk braakliggend land zien temidden van de bekende hoogbouw bestaande uit hotels en casinos.
Dorje Chang heeft er over nagedacht; veel van de gokverslaafden in Las Vegas zijn Aziaat, en er zouden er te zijner tijd niet weinig zijn die voorafgaand aan hun ongeluksspel komen "bidden" om de "zegeningen" van Boeddha over zich af te roepen. Zo'n activiteit brengt altijd een gift in het offerblok met zich mee. "Zouden", want Casino.org liet weten dat Dorje Chang voorlopig wel het terrein heeft gekocht, maar de 17,5 miljoen niet heeft voor tempelbouw. En dus heeft de slimmerik waarschijnlijk alleen maar een deel van zijn geld belegd in onroerend goed waarvan de waarde op den duur wel zal gaan stijgen. De schrijver voor Casino.org heeft gelukkig geen zand in zijn ogen, en wellicht komt het gemeentebestuur van Las Vegas ook nog op de gedachte dat het nu net niet deze vreemde meneer moet zijn die daar gaat bouwen.
Opvallend in het artikel is de naam van "representative" Corrine Brown die in 2007 door het Huis van Afgevaardigden een motie liet aannemen waarin staat dat dit Huis Chang/Yi officieel erkent als the reincarnation of the primordial Buddha. En ook valt het op dat de achterban van Wan/Yi zo'n $120,000 heeft geschonken aan leden van dit amerikaanse Congress. Niet alleen wordt steeds duidelijker dat tot en met Congress-leden Amerikanen zo naef zijn dat de tranen je in de ogen schieten, maar ook dat het nu juist deze mensen niet zouden moeten zijn die "de wereld (gaan) leiden", zoals het aan die kant van de eendenvijver wordt gezegd. Daar zijn ze echt nog niet aan toe.

De International Buddhist Progress Society of Ottawa-Carleton is een onderafdeling van de Fo Guang Shan-gemeenschap met hoofdzetel in Taiwan.
Deze IBPS gaat ten zuiden van Ottawa, Canada, in de plaats Richmond een nieuwe tempel bouwen. Althans, ze hebben een bouwvergunning aangevraagd. De aanvraag heeft het over een "tijdelijke 'worship facility' in de traditionele chinese stijl." Wat met "tijdelijk" bedoeld wordt is niet duidelijk, misschien heeft het iets te maken met landrechten die niet voor eeuwig zijn en van tijd tot tijd moeten worden vernieuwd.
De Ottawa Citizen laat weten dat de organisatie daarmee de huidige locatie zal verlaten, c.q. inruilen voor een stuk land dat meer landelijk is gelegen.
Hiermee gaat het Fo Guang Shan bewust de rechtstreekse concurrentie aan het de Lingyn-organisatie, het initiatief van meester Mjw Ljn (schrijf: Miao Lien) die eveneens in Richmond gevestigd zijn met een heel grote nederzetting, terwijl het FGS ter plaatse nog niet in staat is zijn Facebook-pagina te vullen.

NBC en CBS deden op 18 augustus verslag van vandalisme aan de beelden die buiten een vietnamese tempel in Santa Ana staan. Er werden videobeelden getoond van een niet goed herkenbaar persoon, maar daarna ook beelden van een incident in 2017 waarop een vrouw haar ding aan het doen is. In het 2017-geval volgde een veroordeling, maar of de dader van de 2018-beschadigingen makkelijk te vinden zal zijn, is nog de vraag. Santa Ana heeft 8 vietnamese tempels, althans 8 die zich online presenteren. Op het terrein van welke tempel de beschadigingen plaatsvonden is niet zo gemakkelijk vast te stellen. Het zou de Huong Tich-tempel kunnen zijn die dicht langs een doorgaande weg ligt. De andere vestigingen liggen in of achter een park(je).
Amerika. Mahāyana

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.