White Jade River      
april 2019      


Daar echter zijn wind, vāyu, resp. gewapend met donder(1), c.q. bliksemschichten en het rollen van de donder, functionele manifestaties van de god Indra. Zo is hij dan een vajrin (spreek: vádzj-rien).
In de Himalayas, binnen de meer of minder boeddhistisch-esoterische stromingen — met als basis het Kashmiri saivisme, plus een flinke dosis vroeg-boeddhisme, en aangevuld door indigeen sjamanisme — heeft de vajra (vádzj-ra) hanterende, overigens net als in het hinduďsme, verschillende namen gekregen.
Indra, maar dan zonder vajra - dat kennen ze daar niet -, had al veel eerder een plaatsje gekregen in het vroege boeddhisme, daar niet als een ultieme grootheid, maar als een niet-werelds iets of iemand waar je nog eens wat aan hebt wanneer het aankomt op assistentie bij de geboorte van Boeddha (linkerkolom).

Dit als inleiding tot een tentoonstelling van werk van de kunstenaar Hiroto Rakusho, een tentoonstelling die tot 10 maart 2020 loopt in de Tenkjoe-in in Kyōtō (schrijf: Tenkyuin). Het werk waarop die twee dondergoden zijn afgebeeld is daar niet te zien, die bevinden zich dan weer in de Kčnnin-dji, hoewel het geen boeddhistische figuren zijn maar shintō-figuren, en waarschijnlijk nog meer beelden uit een multi-levensbeschouwelijke volkskunst waar de beschouwer ofwel om grinniken kan, danwel huiveren bij de gedachte aan een superstorm en blikseminslag.
Andere werken van Hiroto Rakusho die de Asia Nikkei (doorklik boven) afbeeldde, vooral beschilderde en met bladgoud belegde schuifwanden, zijn er wel, in de Tenkyuin.

(1) In de Ralph T.H. Griffith-vertaling van 1896. Zijn vertaling is bloemrijk: thunder-armed, gewapend met donder, laat het woord vajra/vajrin zoals dat in de Rgveda gebruikt wordt buiten beschouwing terwijl vajra/vajrin, zeker in de iconografie, een buitengewoon belangrijk woord is; men kan er de status (god of niet god) van de afgebeelde figuur uit afleiden.
Wind- en dondergoden

Terug naar de tentoonstellingen-pagina

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.