White Jade River      
oktober 2018      


"Pausje spelen" is een beetje flauwe opmerking. "Beter iets dan niets" zou meer op zijn plaats zijn. In de afgegelopen tientallen jaren is er een verbintenis gekomen tussen delen van het kagyu (maar ook niet alle delen), dat naar goed monastiek gebruik geen sangha-raja, geen opperhoofd der opperhoofden heeft, en het gelugpa van de dalai lama. Zo ook lijken de banden tussen het niyngma, maar ook niet het hele niyngma, en het gelugpa te zijn aangehaald, terwijl er altijd vriendschapsbanden zijn geweest tussen het overigens niet-celibataire sákyapa en het gelugpa, maar ook niet meer dan vriendschapsbanden.
Het dametje dat tijdens een radio-uitzending van 13 september dan ook de overhandiging van een boek met persoonlijke getuigenissen van tussen de 10 en 20 slachtoffers van sexueel wangedrag aankondigde sprak terecht heel voorzichtig over "het tibetaanse boeddhisme", en niet over andere boeddhistische tradities waar het tibetaanse boeddhisme niets te zoeken heeft. Ze noemde daarbij twee bij de nare voorvallen betrokken substromingen van dit "tibetaanse boeddhisme", waarvan er één van de twee zomaar iets minder nauwe betrekkingen met "Dharamsala" zou kunnen hebben dan ander. Dat zou gebrom kunnen opleveren, ook al zal men dit niet aan de grote klok hangen.
De zeggenschap van de dalai lama over de zich vriendschappelijk naar hem gedragende groeperingen kan, gezien de organisatiestructuur hier en daar, niet veel verder gaan dan "zich uitspreken". Complicerende factor is dat al die graaiende en neukende gastjes rinposjeetje zijn, of zijn geworden, d.w.z. burgerboeddhisten gehuld in een interessant kostuum dat eerbied oproept en status verleent. Maar juist omdat ze burgerboeddhist zijn (geworden) kan er derhalve zonder enig bezwaar aangifte gedaan worden wanneer dat nodig is.

Om kort te gaan: de leraar gerieven omdat dit goed karma zou inhouden, of een voospoedige voortgang op het esoterische pad, of voldoen aan de eisen van het guru-yana, of de vent helpen beter te preseteren zodra hij op een verhoging zit, hoort er niet bij. Het heeft er nooit bij gehoord, en mocht de leraar zich gehouden weten aan de regels van de vinaya, de monnikscode, dan mogen de meisjes weten dat sexueel gedrag, in welke vorm of configuratie dan ook, een van de vier redenen(1) is voor definitief verwijderen uit de monniksgemeenschap - voorzover er in een dergelijk geval sprake is van monnik-zijn, en de lezer mag begrijpen dat noch de rinpoche, noch de novice (is-gelijk álle "tibetaanse monniken") de regels heeft opgenomen van volledig monnikschap, en dus gewoon voor de kadi kan worden gesleept.
Voor de duidelijkheid, de rinpoche heeft géén levensregels (meer), of hooguit de 5 die een burgerboeddhist ook kan opnemen, maar dat niet hoeft; de novice heeft er 10 van de minimaal 227 en maximaal 443 die bij de hogere wijding van de traditionele stromingen horen die zich aan een van de, op dit punt identieke, vinaya houden.

En overigens zien we in deze voorbeelden hoe de preutsheidspendule in de westerse wereld vanuit de bijna lichtzinnige 60-er/70-er jaren terug naar de 40-er/50-er is teruggeslagen. Nadat kort na 1956 de eerste Tibetaanse, toen nog lamas, nu rinpoches, in New York aankwamen en daar voor groepen geďnteresseerden zaten, werden ze gek van die blonde vrouwen met brede heupen die opzichtig zaten te sjansen. "Bedding a lama" was in die tijd een staande uitdrukking; de vrouwen waren de jagende en overwinnende partij geworden.(2)
Uiting geven aan sexuele appetijt is sindsdien een heel voorzichte egeltjesdans geworden. En eerlijk gezegd, we moesten maar niet terug naar die 60-er jaren tijd. De meisjes van die tijd hadden het niet gemakkelijk.

(1) De andere drie redenen zijn moedermoord, vadermoord, en het veroorzaken van een schisma. De zaak is dus redelijk serieus te nemen.

(2) Op subliminaal niveau toonde zich hier dezelfde niet-gerealiseerde frustratie als elders. Men had te maken met een volk dat eigenlijk minder beschaafd was dan "wij", dat eigenlijk van allerlei hulp geboden moest worden om het zelfde niveau van voorspoed te krijgen, maar waar we dan toch een paar dingetjes van wilden leren. Die onderhuidse ongemakkelijkheid over het je als leerling moeten opstellen uitte zich dan in dit geval in het in bed krijgen van een man die verondersteld werd celibatair te leven, van het mee laten drinken van alcohol van personen die abstinentie van alcohol in hun programma hadden, en/of van mee laten doen aan spelletjes, of aan bij voorbeeld een duik in zee, hetgeen eveneens tegen de levensregels inging. Vielen de zo verleidden voor die temptaties dan waren ze niet beter dan wij, en konden we opgelucht ademhalen: ze vertellen ons wel van alles, maar we kunnen er mee sjoemelen; doen ze zelf toch ook.
vervolg p. 16

Terug naar pagina 16

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.