White Jade River      
juni 2018      


Het hoogste aantal dat verschillende overheden en organisaties in september 2017 meldden was 409.000. Bij eerste binnenkomst van de vluchtelingen had Bangladesh zich voorgenomen de grens tussen het vluchtelingenkamp en de rest van het land gesloten te houden, ook omdat de gezeten bevolking dit eiste. Daarin zijn ze niet geslaagd, berichten vanuit het land zelf spraken over vestiging van Rohingya/Bengali in Cox' Bazaar en andere plaatsen.
Dezerzijds werd gevreesd dat de armsten onder de armen uit de Sķndarbans en andere moeilijk leefbare streken zich bij de vluchtelingen in de kampen zouden voegen in de hoop op ondersteuning van ngo's, en hervestiging in nieuwe dorpen in Rakhine. Dat is gebeurd. Daarmee krijgt Myanmar de hele lading op zijn bord. Er moet ook onthouden worden dat er sinds de komst van de eerste vluchtelingen in de Bangladeshi-kampen in september 2017 zo'n 16.000 kinderen zijn geboren.

Tot overmaat van ramp gebeurde er op 3 mei een ongeluk met een kleine groep wilde olifanten. Het vluchtelingenkamp werd deels gebouwd op een eeuwenoude trekroute. Verward, stuurloos, en opgeschrikt door het geschreeuw om hen heen zochten de olifanten zich een weg tussen de lemen hutten. We zagen duidelijk dat de dieren niet van kwade wil waren; er werden geen hutten omver geduwd of mensen bewust opgejaagd. Niettemin werden personen, naar het schijnt kinderen, vertrapt.
Het is niet dat de mensen in die regio niet min of meer gewend zijn aan de ontmoeting met kuddes olifanten, maar de omstandigheden waarin ze in dit kamp verkeren verergerden uiteraard het leed.

Volgend op het begin van een repatriŽring van vluchtelingen uit Bangladesh naar nieuwbouw in nieuwe dorpen in Rakhine/Arakan, was op 10 mei 2018 opnieuw een VN-delegatie in Bangladesh aangekomen. Op instigatie van Groot-BritanniŽ, zo werd op die dag bekend gemaakt, zou Myanmar voor het internationaal strafhof (in Den Haag) gebracht moeten worden. Diezelfde dag nog liet China weten dat hier wat hen betreft niets van in zou komen.
Zie ook de betreffende paginas over deze meest westelijke staat van Myanmar; op pagina 7 vindt de lezer de informatie over de Saoedi's invloed.

Op 17 mei verklaarde de regering van Myanmar dat ze die vluchtelingen die rechtszaken willen beginnen, gaan steunen in die plannen. Ook zouden de repatriŽringsplannen versneld gaan worden. Hier was het de ambassadeur van Myanmar bij de VN die Bangladesh ervan beschuldigde van "bewust [met] het ene excuus na het andere aan te komen" om daarmee de repatriŽring te verlangzamen. Het is Bangladesh dat de "geverifieerde namen" van terugkeerders moet afleveren. Daarvoor moeten de mensen met een of andere bewijsje van ingezetene van Myanmar zijn langs een ambtenaar die uitreispapieren invult.
Dat Bangladesh de terugkeer afremt wordt door het aangesproken land impliciet en expliciet tegengesproken. Bangladesh' uitvoerend directeur van het "Centre for Policy Dialogue (CPD)", Fahmida Khatun, stelde op 14 mei in de Dhaka Tribune dat niet alleen de terugkeer versneld moet worden omdat anders pas in 2030 het kamp kan worden gesloten, maar ze wees er ook op dat "tussen begin augustus (2017) en 25 maart 2018" de internationale donoren $322 miljoen hebben bijgedragen. Ze vervolgde met te stellen dat de overheid van Bangladesh zo'n $434 miljoen heeft besteed om circa 80 miljoen vluchtelingen bij te staan. Vierenzeventig procent van dat bedrag, zo meende ze, zijn betaald door "agencies" (hulporganisaties?), en de rest kwam voor rekening van de overheid.

Velen zullen op 20 mei geschrokken zijn van de maatregelen waarmee Bangladesh, volgens een van de wereldwijd uitzendende tv-zenders, dreigde. Het bleek een foutief bericht te zijn want een dag later werd door meerdere media gemeld dat Myanmar de vluchtelingen die zich op een strook niemandsland tussen beide landen bevonden had bepaald dat ze daar weg moesten omdat de situatie "gespannen" zou zijn. Wat daarmee bedoeld werd, werd niet duidelijk gemaakt, wel werd er op 27/28 mei opnieuw gewaarschuwd dat de moesson er aan zit te komen (en dat mensen langs de rivier met ernstig wateroverlast te maken zouden krijgen). Een Bangladeshi luitenant aan de andere kant van de Naf-rivier die aan het woord werd gelaten over het "gespannen" zijn van de situatie, sprak niet van uitzetting uit Bangladesh, maar zei dat ze de situatie op de grens "nauwlettend in de gaten" hielden. Verdere berichten tegen het eind van de maand hadden het dat het "Arakan leger", dat autonomie voor de staat wil, soldaten van het staande leger gevangen had genomen, maar bereid was ze onder voorwaarden weer vrij te laten. Wellicht ligt hier de grond voor de term "gespannen situatie".
Vluchtelingen in Bangladesh

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.