White Jade River      
augustus 2018      


Polygamie komt onder verschillende dekmantels. De vaktermen die binnen de moslimgemeenschap bekend zijn werden in verschillende kranten gegeven. Het gaat dan om "nikah halala", de vereisten of voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil een gescheiden echtpaar kunnen hertrouwen, "nikah mutah", een tijdelijk huwelijk zoals dat binnen de shia-denominatie gekend is, en "nikah misyar", een kortstondig huwelijk zoals de sunni dat kennen. Impliciet betekent de vakterm in beide stromingen dat de begrippen "tijdelijk" en "kortstondig" redelijk rekbaar zijn, en dat dus, voor zover we dat kunnen begrijpen, zo'n tweede "tijdelijk" of "kortstondig" huwelijk wordt aangegaan na een echtscheiding waarbij de eerste echtgenote niettemin deel blijft uitmaken van de wooneenheid. Afgaand op de geschiedenis rond de Profeet van de islam moet aangenomen worden dat dit in de eerste jaren een oplossing is geweest in gevallen van ongewenste kinderloosheid.

Persoonlijke ervaringen met pas aangekomen Syriėrs heeft geleerd dat in deze cultuur kinderloosheid, of "alleen maar meisjes" krijgen (de koninginnen Wilhelmina en Juliana) een voortplantingsdefect in de vrouw is, niet in de man. Als gevolg kunnen we begrijpen dat een man uit die cultuur, die objectief gezien reproductieve problemen zou kunnen hebben, ten einde raad zelfs tot het "tijdelijk hertrouwen" met een maximum aan vier vrouwen kan komen. Het is dus van belang dat voorlichting over voortplantingsproblematiek op grotere schaal ter tafel komt opdat ook de man gaat begrijpen dat hij deel van het probleem zou kunnen zijn. (Geen kinderen kunnen maken schijnt verbonden te zijn met termen als schande en schaamte.)

Lange tijd is er in ieder geval in Nederland van uitgegaan dat polygamie een geval van wellust was, van de kant van de man uit de tradities van de islam. En daarom werd, en wordt, er schande van gesproken. We weten inmiddels beter, al was het maar omdat er kennis is gekomen over de polygamie in bepaalde kringen van de amerikaanse Mormonen — die daarmee dan weer een heel ander doel voor ogen hebben: het redden van zoveel mogelijk ronddolende, want niet gedoopte zielen. Zijn ze eenmaal als mens geboren (herboren), dan kan de doop plaatsvinden, en zijn ze in veiligheid. Aldus dat deel van de mormoonse gemeenschap.
polygamie

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.