White Jade River      
september 2019      


■ Zoals gebruikelijk is wordt jaarlijks in september in Bangladesh "Modhu Púrnima" gevierd, deze keer op de vollemaandag van de 14de. "Modhu" is Bengaals voor het Sanskriet en Pāli Mádhu, honing, en "Póernima" is een ander woord voor púja (poedja) waar op pagina 6 ook sprake van is.
Het verhaal in de Pāli Pari-lééjaka soetta (Parileyyaka Sutta; PTS: S iii 94) gaat er dan over dat Boeddha volstrekt alleen de regentijdretraite doorbracht in een bos, in de buurt van de noordindiase plaats Kosambi. Het bos was eigendom van een zekere Ghósita, of althans het was de plek waar een alleenwonende monnik met die naam zijn hut had gebouwd.
Er zijn twee versie: een zegt dat een deel van het bos Parileyyaka werd genoemd, en een ander zegt dat er een gedomesticeerde olifant rondliep die Parileyyaka heette.
Volgens dat laatste verhaal kreeg Boeddha honing uit de handjes van een aap, en fruit uit de slurf van de olifant.
De laatstgenoemde versie van het verhaal gaat dan dat de olifant, die zich vrij door het bos mocht bewegen, uiteindelijk wedergeboorte vond in een hemelse sfeer die in het Pāli Tava-timsa wordt genoemd, en in het Sanskriet Trāyas-trimsa het "gebied van de 33" (dévas/hemelingen).
Over de aap staat er niets in het betreffende verhaal, althans niets in de zin van resultaat van goed handelen (karma), en dus moeten we begrijpen dat het verhaal over de olifant een soort lofzang is op de trouwe werknemer/assistent/bediende. Hij krijgt heus ook loon naar werken, maar 't duurt ietsje langer.

Ook dit is een vertelling in de trant van de vorige maand besproken itihása-stijl; het heeft een boodschap/inhoud, maar verpakt in een "er was er eens ..." sprookje.
Honingfeest in Bangladesh

Terug naar de theravāda-pagina

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.