White Jade River      
november 2018      


De verenigingen die aangesloten zijn bij de laatstgenoemde BR hielden op 14 oktober open dag. Wat daarbij opviel, maar niet bijzonder was, gezien de omstandigheden, was dat noch de Fo Guang Shan-tempel in Wenen, noch de afdelingen van Tzu Chi aan dit programma deelnamen; ze staan dan ook niet op de adreslijst van genoemde BR. Dat is niet uit vijandschap, maar omdat deze taiwanese gemeenschappen niet betrokken willen/kunnen worden in de China-Tibet-, en de China-Taiwan-debatten. Ver blijven van mogelijke bronnen van onrust op dit punt is volgens hen daarom geboden.

De wikipedia-pagina over het boeddhisme in Oostenrijk blijkt bij nazoeken behoorlijk onvolledig te zijn voor wat betreft de aanwezigheid van verschillende boeddhistische gemeenschappen in dat land. De adreslijst van de ABU is daarentegen een stuk uitgebreider.

Een ander opvallend feit is de uitgebreide aanwezigheid van Yun Hwa-groepjes die aan de open dag deelnamen. Ze blijken overigens ook een drietal vertegenwoordigers in Nederland te hebben die in principe de deur open houden voor studenten/leerlingen.
De van koreaanse komaf zijnde Yun Hwa-groep wordt voorgezeten door een "supreme matriarch": Dji Kwang D Pwp. Ze noemt zich, in navolging van leraren uit de koreaanse Taego Orde, zijnde het oorspronkelijke, chinese Tjn-tai, resp. het japanse tendai: "sanim", dharmaleraar, en niet — dat zou ook niet mogen — sunim, monnik. Enigerlei vorm van orthodoxe wijding is hier achterwege gebleven, gezien het uiterlijk van de supreme matriarch. Haar ultra-naeve westerse volgelingen dragen de grijze overmantel die bekend is uit Korea, met zo'n zen-achtige, hier oranje, voorhang, en soms een rozerode vara, overpij, wanneer ze "verder" geacht worden te zijn dan de rest van het gezelschap.

Dat Ji Kwang Dae Poep het boeddhisme meent te onderwijzen aan de hand van de Lotus soetra, zou er op kunnen wijzen dat zij ofwel enigerlei vorm van Nichiren-denken (ook deze pagina), danwel enigerlei niet-geauthoriseerde, of niet serieus genomen vorm van taego/tendai aanhoudt.

We zouden ons kunnen afvragen of "supreme matriarchen" uit Oost-Azi zich voor hun betiteling, hun uiterlijk, en hun leefomstandigheden hebben laten inspireren door personen als de chinese keizerin Wu Zhao (624705) die beter bekend staat als Woe Zu-tjn (schrijf: Wu Zetian) die in een traditie stond van "Dynastic Mothers" zoals het bij Columbia Press uitgekomen boek "Emperor Wu Zhao and Her Pantheon of Devis, Divinities, and Dynastic Mothers" dat beschrijft.
Als dat niet zo is, dan is er nog de mogelijkheid dat zelfs de niet in het Hwa-jn (Huayen) ingewijdden toch de in de Avatmsaka soetra opgenomen verhalen over de jongeling Soedhana hebben meegekregen die op zijn tocht naar de voor hem meest perfecte meester — Samnta-bhadra, langs een aantal gurus trekt. Zonder enige uitzondering zijn de vele vrouwen onder deze gurus spetters om te zien, en leven ze in prachtvolle omstandigheden. We mogen de omschrijving — die een late mahāyānistische oorsprong verraadt — van de uiterlijke kenmerken van Sdhana's vrouwelijke gurus best plaatsen tegen de achtergrond van een verdrongen vorm van misogynie: vrouwen motten er lekker uitzien; ze moeten de gedachte aan .. oproepen, anders zijn het geen vrouwen.
Zowel Ji Kwang Dae Poep als andere vrouwen die zich in een vrijgevochten omgeving als alfa-vrouw presenteren, of in het geval van recent overledenen presenteerden, zien het misogyne van die eisen omtrent uiterlijk niet (zo) in, en staan ongetwijfeld vaker voor de spiegel dan hun binnen verschillende sub-tradities ingebedde "no hair" nonnen-zusteren.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.