White Jade River      
september 2018      


De bomaanslag op het terrein van de Maha-bodhi-tempel te Bodhgaya van een paar jaar geleden zou niets zijn in vergelijking met wat er in 2018 op touw was gezet.
Het National Investigation Agency heeft op 19 januari het "kopstuk" gearresteerd van een nieuwe poging tot aanslag. De dader — die voorlopig niet tot de daad is kunnen komen — zou een "top-leader" zijn van de Djamaat-oel-Moedja-hidiin Bangladesh (JMB). De man die nu onder verdenking staat zou in 2014 ook een aanslag hebben willen plegen in Burdwßn, West-Bengalen, waar "meer dan 100" thuisgemaakte bommen aan te pas zouden zijn gekomen. De vermoedelijke aanslagberamer was al eerder tot 95 jaar veroordeeld in Bangladesh, maar in 2014 ontvluchtte hij de gevangenis en trok naar India.
De vermoedelijke aanslagberamer zou met zijn aanslag op de Mahabodhi het lot van de Rohingya hebben willen wreken.
Het bericht verscheen in de Times of India van 7 augustus. Waarom het zo lang heeft geduurd voor er ruchtbaarheid aan is gegeven is niet bekend. We mogen vermoeden dat dit een resultaat is van een overbelast justitieel apparaat.

The Better India had het over het uit India stammende "siddham-script", een oude schrijfwijze die nog wijd en zijd verspreid is doorheen de boeddhistisch-esoterische richtingen in Japan. Het siddham, zo wordt gesteld, kan door de meerderheid van de Japanners niet meer worden gelezen maar wordt nog gebruikt voor opschriften (op grafmonumenten).
Overigens bleek uit het artikel niet dat Tanvi PatŔl, de auteur van het artikel het wel kan lezen, want in dat geval had het onderschrift bij een van de fotos wel een vertaling van de korte tekst gegeven. Wel laat Tanvi weten dat er aan de universiteit van Kˇya-sÓn onderwijs wordt gegeven in dit script. Dat is logisch, want Koyasan vertegenwoordigt de meest uitgebreide esoterisch-boeddhistische traditie van het land, het shingon. De foto toont jonge mensen die te Koyasan voor een paar uurtjes hun concentratie komen aanscherpen in het zo mooi mogelijk copiŰren van soetras (leerredes) en andere teksten.

Toerisme is net boeddhisme, zo sprak India's President plechtig bij de opening van een door toeristische overheidsorganen georganiseerd "boeddhistisch conclaaf" op 23 augustus. Heel wat monniken en monialen hadden zich gemeld voor dit evenement. Voor zover ze in India wonen willen ze volk over de vloer, dus wanneer de overheid het "boeddhisme-circuit" promoot — speciale tochten per trein langs verschillende oorden — dan vinden ze dat helemaal goed. Promotion and branding (branding!) was een van de termen die vielen bij de aankondiging dat de overheid uit het budget voor 2018/19 een flink deel gaat bestemmen aan nog meer opknappen van vieilles pierres. Het door de huidige politieke meerderheid geviseerde boeddhisme, waarvan ze binnen de huidige nationalistisch-politieke constellatie niet ophouden te zeggen dat het hindu´sme is, is opgenomen in het nationale "business model". Het gaat niet om de dharma, het gaat om de buit.
Ook uit andere landen waren delegaties uitgenodigd (gratis vliegticket?), van zover als BraziliŰ en Noorwegen. Ongetwijfeld wordt van hen verwacht dat ze hun landgenoten zullen stimuleren om India te bezoeken met zijn plaatsen waar ooit het boeddhisme werd verdreven, en waar nu ru´nes en min of meer opgeknapte stoepas en andere bouwwerken te bewonderen zijn, die in handen zijn van de overheid.

"Na (een toevluchtname in het dorp) dJind", zo schrijft de Times of India op 21 augustus, "hebben ook in Hisar (in de staat Hariyßna) 200 dalit-families toevlucht genomen tot het boeddhisme". De mededeling dat deze toevluchtname plaats vond in de Guru Ravidass-tempel in Rajat Kalsan is op zijn minst opmerkelijk. Guru Ravidass was een sikh-voorman naar wie een stroming binnen het sikhisme is genoemd. De krantenfoto, waarop we bijna niemand zien die geen smartphone hanteert om het gebeuren vast te leggen, toont niet alleen een drietal nava-yana-monniken, in principe theravāda-monniken met een enigszins gewijzigde leerinterpretatie in de lijn van Ambedkar, maar ook een in het wit gekleede baardige heer. Wellicht is dit een Ravidassia-priester die de groep voor de gelegenheid onderdak heeft gegeven. Het Ravidassia maakt er uitdrukkelijk melding van dat het sikhisme, en deze subgroep, tot de "dharmische" stromingen behoren. Daarmee wordt bedoeld dat dit levensovertuigingen zijn die ontstaan zijn op indiaas grondgebied, en niet zijn ge´mporteerd (zoals de islam, het christendom, en wellicht ook het zoroastrianisme dat al lange tijd op indiaas grondgebied voorkomt, maar toch niet vermeld wordt in het rijtje "dharmische religies"(1).)
Naast het advies aan de nieuwe boeddhisten, dat ze bij de komende verkiezingen toch maar niet op de Premier's BJP moeten stemmen, werd er meegedeeld dat binnenkort ook zo'n 500 families uit Hansi boeddhist zouden worden.

(1) Toen zo'n vijf maanden geleden in het India dat zo dol is op debatteren sprake was van de het "hindu-boeddhistische conflict" — die boeddhisten blijven maar drammen dat ze geen hindu zijn — werd vanaf de zijlijn opgemerkt dat het woord "religie" daar een import-woord is. De spreker wees naar de term "mazhab" uit de islam die staat voor rechtsspraak, juristerij e.d. Dit woord schijnt in de moslimgemeenschap van India als min of meer identiek te worden gezien aan de woorden "dharma" en "religie".
Die term uit de koran of de hadith, en ook het woord "religie" staan in contrast met het indigene woord "dharma", dat inderdaad nergens anders op de wereld wordt gehanteerd, c.q. totaal eigen is aan deze taartpunt op de planeet.
De woordenboeken Sanskriet die in de negentiende, begin twintigste eeuw werden samengesteld door voornamelijk britse taalkundigen die binnen de filosofische- en dus ook taal-opvattingen van het christendom waren opgevoed, geven "religie" en "dharma" als synoniemen. Dat is onjuist. "Dharma" heeft niets met "geloven", of levens volgens een geopenbaard systeem, of "verbinden" (religio) te maken. Dharma kan min of meer weergegeven worden met "norm", "natuurlijke gang van zaken", "zoals het hoort", "zoals het nu eenmaal gaat", en, in het hindu´sme, met "rechtssysteem".
(Het deel van de boeddhistische wereld dat steunt op geschriften die in het Pali zijn opgetekend heeft het over "dhamma".)Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.