White Jade River      
mei 2019      


■ Nadat de wereld de eerste foto van een zwart gat had gezien, ging het verbeeldingsvermogen in heel wat geïnteresseerden los. Fysicus Kip Thorne maakte het fenomeen van "vervorming" van tijd en ruimte iets duidelijker: stel je voor dat een tennisbal op een laken heen en weer rolt. Naarmate het object rolt, verbuigt ook de stof die er onder ligt. Dat laken is dan het membraan waarop de tijd en ruimte van het zwarte gat heen en weer of rond en rond gaat. Quora leverde er op een WeChat-pagina een plaatje bij, maar dan van een planeet die rondtolt en de bekende kuil in het matras veroorzaakt.
verder

■ Op de dag dat bekend werd dat in Hong Kong alle, alle, onderzochte kant-en-klaar stukken witte en rode tonijn (sashimi) teveel mercuur bezaten (methylmercury), en er uit diverse stukken onderzochte vis wormen gepeuterd werden, werd ook bekend dat dierenactivisten het publiek hadden opgeroepen voortaan geen geroosterde biggen meer te eten. Het is gebruik in volks-daoïstische tempels om zo'n dier, al dan niet met een sinaasappel in de bek, op hoogtijdagen aan te bieden aan de betalende bezoekers. Universiteiten ter plaatse lijken dit gebruik voor min of meer belangrijke dagen te hebben overgenomen, dat is feestelijk, zo'n geroosterde big.

■ De oerinwoners van Sri Lanka, de Vèdda, zijn een steeds kleinere gemeenschap aan het worden. Wat daarvan de oorzaak is, is hier niet bekend. Niettemin heeft de Sinhala-bevolking steeds groot respect gehad voor de Vèdda en wordt er met enige trots melding van gemaakt wanneer een Vedda-hoofdman zich tijdens een belangrijke ceremonie meldt als gast in een van de boeddhistische tempels.
verder

■ Op het gebied van ecologische vernieuwing van industrie viel eind april een bericht op over een drukkerij bij de overburen. In het bedrijf waar het papiergeld voor afrikaanse landen wordt gedrukt, wordt gewerkt aan het overschakelen van papier met katoen — waar veel water voor nodig is — door papier met vlas, een "drogere" productie. Alleen lijkt de landelijke overheid niet bereid te zijn om te investeren in een aangepast productieproces. (De stedeling krijgt er op het blog even een fototje bij, opdat ze weten hoe vlas er uit ziet.)

■ Schrijvend voor Malaysiakini wees Martin Vengadesan naar de taal van de oerinwoners van Maleisië, de orang àsli. Die taal staat op uitsterven, schrijft hij, omdat ook de orang àsli zelf, vandaag niet meer dan ca 215.000 personen, aan het verdwijnen zijn.
Gegroepeerd in 18 verschillende leefgemeenschappen van jager-verzamelaars verspreid over het hele land zijn er drie verschillende cultureel-etnische bevolkingsgroepen te herkennen die ieder op zich weer een aantal sub-culturen kennen (die te ver van elkaar wonen om contacten te onderhouden).

■ In Nepal is het fenomeen persoonsbewijs (national ID card) een gloednieuwe. Op 19 november 2018 werd de eerste uitgereikt aan mevr. Bhàgawati Devi Bhandári. Op 15 april 2019 overleed de dame op 102-jarige leeftijd. Gewoon op: onderdelen die het niet meer deden.

■ Op 6 april werd in Boston, USA, niet in Delhi, India, de oprichting van een Hindu Media Bureau bekendgemaakt. We moeten dat zien in het licht van wat auteur Sanjeev Sanyal "The Indian Renaissance" noemt (spreek: sandjiiv sanjàl).
verder

■ De auteur Martin Bril, de uitvinder van "rokjesdag", een van de kleurrijke figuren van Amsterdam en de tv-programmas bleek op 18 april 2019 tien jaar geleden te zijn overleden. Hij werd per tv herdacht.
verder

■ Bij de afbeelding. In 2013 voorzag Wim Delvoye al een opgeknapte en vertimmerde Notre Dame, zou je denken. Het lijkt er in ieder geval op. Niet gek. Lang niet gek. Nu heeft hij een gooi gedaan naar een opdracht om het gebouw inderdaad weer up and running te krijgen. We moeten er maar van uitgaan dat de heer Delvoye de opdracht niet krijgt: een kathedraal op wieltjes — we mogen niet verwachten dat het kathedraal-bestuur en monsieur le Président gevoel voor humor hebben.
In de japanse tempelstad Koya, hoofdzetel van het Shin-gón (in de buurt van Nara) werd geld opgehaald voor de herbouw van de Notre Dame in Parijs, zo werd op 17 april meegedeeld.
verder

■ Dertig april is de dag dat het keizerlijk paar van Japan afstand doet van de troon. Tegen die tijd heeft de keizer bezoeken gebracht aan alle min of meer belangrijke shintō-schrijnen in het land. Zijn abdicatie wordt georganiseerd volgens shintō-riten, en ook de nieuwe keizer zal dergelijke riten volgen. Andere levensbeschouwingen in het eilandenrijk komen er niet aan te pas.
Vergelijk het met de nederlandse dodenherdenking op 4 mei; daar worden in de Nieuwe Kerk protestantse riten gevolgd en geen andere, ook al worden vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen uitgenodigd om hier aanwezig te zijn (en met hun aanwezigheid stilzwijgend goedkeuring te geven aan het op deze manier organiseren van zo'n evenement).

■ In Myanmar, in de buurt van de stad Mándalay zijn Amerikanen aan de gang gegaan met het grootschalig verbouwen van wiet. De twee, en hun birmese handlangers zijn gearresteerd.
Tegelijk werd bekendgemaakt dat twee thaise schonen snoepjes zijn gaan bakken met marihuana er in. De bedoeling was op 25 april dat ze er een exportbedrijfje mee zouden opzetten, met een markt in Las Vegas en andere oorden in Amerika, althans daarheen waar het gebruik van cannabis voor gezondheidsdoeleinden is gelegaliseerd.

■ Op 12 april was de oer-première van "Brexit: The clock is ticking", uitgezonden door Canvas. Het is moeilijk voorstelbaar dat er ook maar een kijker is geweest die dit geen voortreffelijk stukje journalistiek vakwerk heeft gevonden.
verder

■ We staren ons blind op het resultaat dat schilders neerzetten, maar in ieder geval deze techniek, dat wil zeggen, de manier waarop het gemaakt wordt, is minstens zo fascinerend. De titel zegt: "One stroke dragon of Nikko city". Als laatste "opent" de kunstenaar de ogen van het beest door de pupillen te schilderen. Zo doen we dat bij wijze van spreken ook in de oostaziatische tempels: zijn de ogen van het boeddhabeeld niet "geopend", dan is er slechts sprake van een stuk hout of een klomp steen of metaal.
Een ander voorbeeld van "one stroke" schilderen toonde N.S. Harsha met het doek "opnieuw geboren worden, opnieuw sterven".

Terug naar boven
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
Stichting onder nummer 20138036.