White Jade River      
oktober 2018      


De kinderen werden naar een ziekenhuis overgebracht voor medisch onderzoek, en de mensensmokkelaar die de kinderen bij hun arme families had weggehaald was op 1 september nog zoek, maar zou al snel gevonden worden.
Ook hier zal, de vinaya volgend, d.w.z. de monialenregels, een "ontpijen" plaatsvinden, of in ieder geval een deuren gesloten houden mocht de beschuldigde zich na, naar we nu vermoeden, verblijf in de gevangenis zich nog eens melden. Praktisch gezien betekent dat, voor zover het iemand betreft die vasthoudt aan het dragen van de beroepskleding, een sterven in honger en armoede. De 55-jarige gaat een moeilijk restant van zijn leven tegemoet.

De International Buddhist Council (IBC) te Bodhgaya hield op 30 augustus een spoedbijeenkomst en veroordeelde de beschuldigde met een: "weerzinwekkende misdaad jegens de kinderen, uit naam van religieus(1) onderwijs." Ze namen zich ook voor toezicht te gaan houden op alle monialen die op en rond het Maha-bodhi-terrein wonen. Een bestuurslid van het IBC maakte nog eens duidelijk dat niet alle te Bodhgaya aanwezige vestigingen ergens geregistreerd zijn (zoiets als een Vatikaan of een paus heeft het boedhisme niet, en zo moet het ook maar blijven). Van de 160 boeddhisme-vestigingen op en rond het tempelterrein en in het dorp Bodhgaya zelf staan er 55 geregistreerd bij ofwel dit IBC danwel bij het Bodh Gaya Temple Management Committee (BTMC).
Het IBC werd in 2011 opgericht, volgens velen, maar niet volgens allen, 2600 jaar na het Ontwaken van Boeddha. Evenals andere koepelorganisaties is het IBC niet open over waar de vereniging vandaan komt, wie er de stichters van zijn, en waar de nodige fondsen vandaan komen. Dat de indiase media het IBC als woordvoerder erkennen ligt aan het feit dat in 2011 een door de overheid georganiseerd "boeddhistisch conclaaf" werd gehouden, en tijdens dit "conclaaf" werd het IBC opgericht. Dat geeft hen in de ogen van diverse journalisten een zekere standing.

((1) Zie voor "religieus" dit blog.)
vervolg pag. 2

Terug naar pagina 2

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.