White Jade River      
april 2019      


Vervolgens zijn we niet verbaasd bij het lezen van Mona Chollet's artikel/studie over heksen in Amerika en bij onze zuider-overburen.
Zoals in La Douce France de President een spectaculaire ondergang wordt voorspeld, zo wordt de amerikaanse President van op afstand betoverd, via Instagram en andere nieuwe media. Ook met hem zal het slecht aflopen, zo menen de "witches".
Mona merkt terecht op — we kunnen het online vaststellen — dat "de waarzeggerij (de hekserij: la sorcellerie) op een zekere manier die diepliggende culturele voedingsbodem aanvalt waarop het kapitalisme gestoeld is." Met andere woorden, de moderne heks/waarzegger is willens, wetens, of onbewust politiek geŽngageerd.
Laten we nog even onthouden dat het oorspronkelijke boeddhisme niets heeft met sterrenwichelen en dergelijke, maar dat een deel van het (soms min of meer) boeddhistische Oost-AziŽ, en zeker "Tibet", in navolging van de grote inspirator MongoliŽ, daar, met een actief en vergaand geÔntegreerd sjamanisme in de buurt, helemaal geen moeite mee heeft. Dat wil niet zeggen dat het boeddhisme in zijn totaliteit kapitalistisch, of met andere woorden, (ultra-)behoudend is, ook al krijgen we al te vaak die indruk: men schrijft wel met een van opwinding bevende hand boeken en essays over enkele, eens tot drie keer per eeuw voorkomende maatschappij-kritische monniken, maar slechts zelden over de zich in het kapitalistische systeem schikkenden.
waarzeggerij

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.