White Jade River      
december 2018      


De federale regering was kennelijk van plan staatsburgerschap te geven aan vluchtelingen uit Afghanistan, Bangladesh en Pakistan die van "hindu, sikh, boeddhistische, ja´n, parsi, of christelijke komaf waren". De protesten leken zich te concentreren op uitwijkelingen uit Bangladesh, want zo klonk het vanuit de AGP, ze willen niet dat met het aanbod van staatsburgerschap Assam een "dumping ground for Hindu Bangladeshis" zou worden.

De meerderheid van nieuwkomers in een heuvelachtige streek waar het slecht gaat met de thee-plantages, en waar weinig ander werk voorhanden is, bestaat uit hindus en boeddhisten die vanuit de Rakhine-staat in Myanmar naar Bangladesh zijn gevlucht en nu doorgetrokken zijn naar Assam.

Op 11 november maakte de New India Express bekend dat het protest nog niet verstomd was. Omdat men er van uitging dat de voorstelde wetstekst in het Lagerhuis in stemming zou worden gebracht, dreigde een kleine groep hindu-jongeren (51), mocht het doorgaan, hun levensovertuiging af te zweren om toevlucht te nemen tot het boeddhisme. Dat zou de federale overheid een lesje leren, zo was de verwachting.

Het was in 2014, schrijft Zeba Siddiqui in een Reuters-artikel van 15 november, dat de Premier het voorstel deed om hindus die het slecht hadden in het buitenland naar het moederland te halen: "Als hindus in Fiji gruweldaden ondergaan, waar gaan ze dan naar toe? Zouden ze niet naar India komen? Als hindus vervolgd worden in Mauritius, waar gaan ze dan naar toe? Hindustan!"
"India" en "Hindustan" blijken dan nu Assam te zijn. Of dat zo'n goede keus is, is de vraag.

Wat er verder ook gezegd kan worden over de politieke kant van de zaak in Assam, mochten die jongens boeddhist worden, dan weten we bij voorbaat zeker dat ze niet weten waar ze zich toe hebben gewend, en kan men van die kant verder opvattingen en gedragingen verwachten die niet des boeddhist zijn. Het is te hopen dat de boeddhisten in die regio het groepje onder de arm zal slaan en een paar dingen zal bijbrengen. Assam is de verblijfplaats van enkele theravāda-monniken die de Tai bijstaan, een bevolkingsgroep die verwant is aan de Tai Lwee (schrijf: Lue) in China en de Thai in Thailand.

Een zekere Marco Kauffmann Bossart die vanuit Guwßhati verslag deed in de zwitserse media trok de hele zaak op 20 november maar weer eens binnen in de vooral in West-Europa heersende moslimvervolging-obsessie. Hij had naar Assam gemigreerde moslims gesproken die het in Bangladesh niet fijn vonden en in Assam wilden blijven. In zijn artikel verwees hij naar een extreme, of extremistische uitspraak van Amit Shah, voorman van de BJP, de regerende partij in India. Met referte naar illegaal het land binnengekomen moslims had Shah het over "indringers" en erger. Sinds augustus-september 2018 heette Amit Shah, alleen andere etnieŰn en/of andere, oorspronkelijk indiase, naar levensbeschouwing gegroepeerde vluchtelingen in India welkom — hoewel hij er niet over gaat.

De conclusie van zo'n geschrokken Zwitser is dan ook dat hier, wat er verder ook door anderen in het geviseerde land wordt gezegd of geschreven, sprake is van wijdverspreide moslimhaat in India, zeker van de kant van de BJP. En inderdaad staat die partij een her-hindu´sering van India voor, niet exclusivistisch omdat zowel het ja´nisme als het boeddhisme door deze mensen wordt gezien als een offshoot van het hindu´sme, maar wel met een grote argwaan naar van buiten de taartpunt komende religies (maar niet naar het athe´sme) die per definitie, omdat het moet van hun heilige boeken, the hearts and minds willen veroveren van het volk tussen wie ze zich willen vestigen. De BJP wordt alleen al als gevolg van dit argwaan naar met name het christendom en de islam nationalistisch genoemd, vooral door een zekere neo-europese (= EU-) spraakmakende gemeente. Maar overigens heeft die spraakmakende gemeente een klontje boter op het hoofd.
vervolg Assam

Terug naar pagina 2

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.