White Jade River      
oktober 2018      


De op pagina 22 geciteerde Rajiv Malhotra heeft besloten India meer eenheidsbesef bij te brengen middels het woord "swadeshi" (swa-dee-sji). Op pag. 22 wordt ongeveer aangegeven wat het woord betekent.

"Nationalisme" is in het westerse denken inmiddels net zo'n scheldwoord geworden als "populisme", en wanneer "nationalisme" dan ook nog eens gekoppeld wordt aan een levensbeschouwing: "hindu-nationalisme" gaan alle bellen rinkelen en wordt er bij voorbaat van uitgegaan dat dit uitermate zorgwekkend en ongewenst is. Dat neemt niet weg dat de zittende meerderheid in India, de partij waar de huidige Premier toe behoort, blij is met het swadeshi-streven van de heer Malhotra, en ook iemand als Swami Ramdev steunt zijn initiatief van harte. (Een swami is een professioneel hindu-cultivator.)

Een van de themas die de heer Malhotra wenst aan te pakken is dat van een sub-nationaliteit (volgens hem, dan) als die van de DravidiŽrs uit het zuiden van het land, uit Tamil Nadu in meerderheid. Naar zijn mening is een term als "dravidisch" een verzinsel van koloniale mogendheden. En om zijn Tamil-vrienden bij de zaak te betrekken — en het hindi als meerderheidstaal te accepteren — wijst hij er op dat de meerderheid van de grote namen uit het hinduÔsme uit het zuiden kwamen. Hij bespreekt het thema op deze video met Dr. Nagaswamy.

Elders in India is het woord nationalisme een hoge status verleend. De Vice-President Venkaiah Naidu, verklaarde tijdens een toespraak ter gelegenheid van de lancering van zijn boek "'Moving on ... Moving forward: A year in office", dat "voor iedere nationalist discriminatie op basis van religie, kaste of sexe onacceptabel is." Ook de heer Naidu is een gelovig hindu.

Objectief beschouwd, en nogal militante organisaties als de RSS terzijde latend, is er gezien de geschiedenis en omstandigheden niet zoveel mis met het swadeshi-denken. Anderen zouden het "nation building" noemen, en in dat geval zou er geen enkele bel gaan rinkelen.
Swadeshi

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.