White Jade River      
juni 2019      


Dat gezegd zijnde lijkt het tijd om een beetje stoom van de ketel te halen: zolang er publieksvoorlichting is, zolang is er "fake news" geweest. Soms ging het in het verleden om pamfletten met flut-informatie, soms gaat/ging het om bevooroordeelde verslaggevers, soms gaat/ging het om nieuwsbrengers die worden/werden ingeseind door personen "met een agenda", en vaak gaat het om nieuwsbrengers die vliegende haast - de eerste willen zijn - voorrang geven boven onderzoek en reflectie.
Wat die "agenda" aangaat, op de mei-dag dat de amerikaanse regering de boycot van goederen uit Iran nog wat aanscherpte, zond de BBC een weinig flateus verslag uit over de machtswisseling in dat land. Dat is geen toeval. De geesten werden rijp gemaakt. Uiteraard sprak men in termen van "regime", want iedere overheidsvorm die ons niet aanstaat is geen regering, geen overheid, geen koninkrijk, geen republiek, geen parlementaire democratie, maar een "regime". Daarmee is dan alles gezegd, en wordt alles gedoogd wat de vrije wereld tegen zo'n regime wenst te ondernemen: "ja maar, het is een regíme".
nepnieuws

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.