White Jade River      
juni 2018      


Yoshio, de aanleveraar van de foto, had het waarschijnlijk over vergankelijkheid, maar mogelijk ook over het concept van laatste dharma-tijdperk dat zo'n grote plaats inneemt in het denken van het Reine Land-boeddhisme. In het japans heeft men het dan over Mappō, in het chinees over MofŠ. Het is een gedachte die in het verleden, temidden van geleerden die de verspreiding van het boeddhisme naar het westen liever een halt wilden toeroepen, heeft geleid tot de opvatting dat boeddhisme een eindtijd-leer is. "Ze willen maar dood", werd de algemene opvatting, of "ze vinden niks leuk", of "ze mogen niet genieten". Nog in 2016 werd daar ergens in een publieke ruimte uiting aan gegeven. Die gedachte kon maar ontstaan omdat het mappō-denken, dat zeker gestoeld is op passages in de vroegste canon, het circulaire van tijd, ruimte en materie buiten beschouwing laat.
Shinrŗn, de tweede in lijn van het japanse Reine Land-denken, nog meer dan zijn voorganger Rennyō, zette zich met het postuleren van alleen de drie leerredes rond Amitābha Boeddha, AmidŠ in het japans, af tegen de oude scholen op het eilandenrijk. Dat heeft er toe geleid dat een figuur of opvatting als die over de komende Boeddha, Maitreya, binnen die school onbekend is: de Amidist gaat na dit leven het Reine Land binnen en cultiveert daar totdat ook z/hij Boeddha is. In zo'n opvatting is geen plaats voor een - externe - komende Boeddha; het individu zelf is aan het eind van het proces tot boeddhaschap toegetreden. Zo geredeneerd is er dan ook geen behoefte aan een komende wereld nadat deze teneinde zal zijn, boeddhaschap is in zijn essentie immers voorbij tijd en ruimte.
Wanneer de Amidist al in materiŽle zin over de verre toekomst nadenkt, dan zal z/hij zich comfortabeler voelen bij het westerse lineaire denken — op weg naar een desnoods eindeloze toekomst, immer gerade aus, dan bij het circulaire denken van de rest van AziŽ.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.