White Jade River      
juni 2018      


Wat zorgwekkend is, is dat hij daartoe een beroep lijkt te doen op een kring van geïnteresseerden die niet per definitie juridisch geschoold zijn. Zo is hij op zoek naar Birmezen die Facebook-paginas in Myanmar zouden moeten monitoren. Ga ze maar vinden, vooral wanneer ze ook nog politiek-neutraal worden geacht te zijn!
In die tussentijd is Facebook al aan het censureren. Recentelijk kwam er bericht van een Facebook-gebruiker wier ecologisch-kritische pagina uit de lucht was gehaald. Van siciliaanse afkomst zijn bleek de belangrijkste drijfveer achter de tijdelijke boycot.

Zoals vorige maand al werd vermeld heeft ook Youtube (Google) een soort burgerwacht ingesteld die als gevolg van kritiek door parlementariërs in Amerika en Europa wat harder aan het touw trekt dan voorheen. Zo heeft het Xuan Ji (ongev.: swjèn djie) dat daar op een eigen videokanaal opereert te maken gekregen met een boycot van een of meer bijdragen.
Wat deze groep over traditionele geneeskunst, astrologie, en de rest naar voren brengt kan door deze en gene van de hand gewezen worden, maar is daarmee nog niet staatsgevaarlijk of zo "disruptive" dat er een ban over uitgesproken moet worden, alhoewel gezegd moet worden dat hun kwatrijn, geschreven in de raadselachtige Yijing-stijl, op basis van het hexagram Jian 53, Gradueel Voortgaan(1), de woede zal hebben opgewekt van tenminste de entourage van een licht-ontvlambare President.

Tegen de achtergrond van de boycot-actie tegen dit op min of meer chinese leest geschoeide Xuan Ji-initiatief (het gaat hier om Europeanen) wordt het ietsje duidelijker waarom "Youtube" wel op basis van zoekgedrag allerlei videos over het boeddhisme aanbiedt, maar bijna geen vanuit de chinees-boeddhistische hoek. Onderdelen van de verzameling op deze site, sprekers die toch befaamd zijn binnen de eigen cultuur, drijven nooit naar boven. De Youtube-algoritmen zijn waarschijnlijk, of klaarblijkelijk, zodanig geprogrammeerd dat dit niet plaatsvindt. Of dit een represaille-actie is op het Google-verbod in China is een vraag die gesteld mag worden.

Met het verdwijnen van de laatste portal die alles doorliet waar boeddhisme boven stond, zie de voorpagina, en een volkomen subjectief en onoordeelkundig wegdrukken van informatie door Facebook, Google, en wellicht nog andere initiatieven zijn we, om met de spreker te spreken, zo'n beetje in een bardo aanbeland. De bardo's aanbeveling tot inzien en doorzien is achter de rug, maar wat zich openbaart lijkt voorlopig een nogal leeg landschap te zijn dat nog ingevuld moet worden door een nieuwe generatie informatiebundelaars. In alle eerlijkheid moet er aan toegevoegd worden dat Youtube vanaf de laatste twee weken van mei videos aanbiedt met min of meer actualiteiten vanuit verschillende boeddhistische huizen. Dat maakt het dan weer een beetje goed.(1) De oorspronkelijke beeldentaal van dit hexagram over de vlucht van de wilde gans wil ik u niet onthouden. De lijnen, de nummers 2 t/m 6, na de omschrijving van het beeld: Een boom op de berg. (lijn 1) bevatten van boven naar beneden de volgende zinnen:
De wilde gans nadert geleidelijkaan de kust.
De wilde gans nadert geleidelijkaan de klip (de berg).
De wilde gans nadert geleidelijkaan de boom.
De wilde gans nadert geleidelijkaan de top (van de berg).
De wilde gans nadert geleidelijkaan de hoogste wolken.


Dat laatste is dan het einde van het leven, wordt er in de verklaring aan toegevoegd.
Dit is de Richard Wilhelm-vertaling die de woorden van zijn leraar Lao Nai-hsüan (oude spelling) heeft opgetekend. En zoals elders deze maand wordt gezegd was de psycho-analyticus C.G. Jung nogal épris van dit werk.
Hoe dan ook, via de beeldentaal over de vlucht van de gans, zien we de filosoof-natuurbeschouwer in ontzag en bewondering naar het oneindige fenomeen kijken dat zich voor zijn ogen ontrolt, autonoom, en dat geheel noemt hij, als hij de leer van Laozi (Lao Tse) volgt, de Dao, de Weg, Alles:
"De Weg die we niet onder woorden zouden kunnen brengen (we beginnen er zelfs niet aan)
is niet de Weg van altijd.
De naam die we niet zouden kunnen noemen
is niet de naam van altijd.
"
(Naar de Étiemble-vertaling, Robert Eno heeft het ietsje anders,
maar 't komt op hetzelfde neer:
ondenkbaarheid, onuitspreekbaarheid)

Daarmee zijn we ver weg van Facebook, Google en de rest, maar is misschien aangetoond dat min of meer willekeurig gekozen burgerwachten niet mogen gaan bepalen wat er wel en niet online te zien mag zijn.
Een illustratie van de situatie is wanneer we zien dat informatieplatforms zoals Facebook en Youtube zich voor hun aanbod van advertenties en sociaal-maatschappelijke-politieke content zich laten leiden door we weten niet in welk vak geschoolde adviseurs. Rond 28 mei werd dat nog duidelijker. Na "googelen" op de naam Xuan Ji (zie links) — we willen wel weten wat voor vlees we in de kuip hebben — werden er een aantal informatiekanalen aangeboden die sinds kort "alt-right" worden genoemd. Duidelijk was dat de algoritmen waren ingesteld op de volgende logica: zoekers die terechtkomen bij wichelaars, astrologen, Yijing-deskundigen, confucianisten en de rest zijn "rechts", en dus bieden we ze "rechtse" informatie aan. (Het tegenovergestelde geldt waarschijnlijk naar zoekers op zoektermen zoals "black block", vakbonden, stakingen, etc.)
Veel eerder bleek al dat "googelaars" die tevens content-producenten zijn, van het mannelijk geslacht zijn, volgens de algoritme-ontwikkelaars; die krijgen dus mannen-onderwerpen voorgeschoteld.
We kunnen het grappig vinden, maar ook beklemmend dat er iemanden zijn die zich bezig houden met sociologie, antropologie, politicologie of een andere -gie wier subjectieve oordeel maatgevend is voor de vraag welke informatie kan worden toegelaten, en welke niet.
Facebook

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.