White Jade River      
december 2018      


Taiwan stond even model voor de malaise waarin de min of meer ontwikkelde wereld verkeert.
In Frankrijk verscheen bij de eerste ronde van burgemeester-cum-parlementaire afgevaardigden-verkiezing in de Essonne 18% van de stemgerechtigde bevolking bij de stembus. In datzelfde land is vanwege drastische beperkingen op de overheidsbijdrage aan gemeenten een deel van de plattelandsburgemeesers al teruggetreden, en heeft 50% van de rest zich voorgenomen zich bij komende verkiezingen niet meer beschikbaar te stellen.
Gilets jaunes (gele hesjes) in dat land, die geen derde weg meer zien tussen niet meer kunnen betalen van de benzinerekening en werkloos thuisblijven, wensten bij hun demonstraties door niemand meer vertegenwoordigd of ondersteund te worden, niet door politieke partijen, niet door vakbonden.
Een President in gesprek met een bewoonster onderbrak haar moeizaam opgebouwde betoog ettelijke keren, en beantwoordde haar 'ik kom al jaren niet meer rond' met een macro-economische verhandeling die niets aan haar situatie bijdroeg. In een door hem gewenste herstructurering van economie en maatschappij nam hij de laatste in een keten van dan te nemen maatregelen eerst: verhoging van brandstoffenprijzen, en veegde de eerste van tafel: werkelijke energietransitie gepaard met herstellen van verwaarloosd openbaar vervoer, en meer vaart zetten achter energiezuinig maken van woningen, etc.
In Nederland wordt door de groene beweging een 'mijn energierekening loopt grandioos uit de klauw' beantwoord met 'we gaan een Europawijd groen energienetwerk aanleggen; is dat niet leuk!'
Ziekenhuizen gaan dicht en niets komt er voor in de plaats.
Scholen hebben Ún een lerarentekort Ún moeten kinderen met bijzondere beperkingen opnemen zonder dat daar werkelijk boter bij de vis wordt geleverd.
Conversaties tussen doven.
Bij de komende gemeenteraads- Proviciale Staten- en Europese verkiezingen kan men in Nederland nog het beste rekenen op een nog lagere opkomst dan in de jaren daarvoor. Zij die zich niet vertegenwoordigd en vooral niet gehoord, en zich zelfs uitgelachen voelen, en zij die een bestuursrol hebben opgenomen zijn gescheiden door een dikke laag matglas. De eersten worden door de laatsten als onwetend en onnozel beschouwd; de laatsten zien dat de eersten eerst maar eens in praktijk brengen waar ze aan de universiteit op zijn afgestudeerd, wat het volk wil moet dan maar even wachten.
Europa

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.