White Jade River      
januari 2019      Ieder jaar houdt Japan een wedstrijd mooi kanji penselen. Voor 2018, zo meldt Japan Today, werd het karakter gekozen dat de abt van de Kiyomizu-dera (uitspraak) in Kyōto had gepenseeld: sai, ramp of tegenslag. De abt zal alsnog gedacht hebben aan de tsunami en Fukushima-ramp, een gebeurtenis waarvan nog lang niet alle sporen zijn uitgewist. In ieder geval beven zijn "strokes" van schrik.
De informatie die de tempel online brengt zegt dat het een "onafhankelijke" vestiging is. In deze tempel is Avalokiteshvara, in een zekere esoterische gedaante, het concept dat de meeste eer krijgt. In 1956 splitste het zich af van de Hossō-stroming, het yogācāra (zie: "over de ontstaanstijd"), althans het yogācāra zoals dat in Japan gestalte heeft gekregen.
De kleding van de Kiyomizu-dera-abt veronderstelt een semi-monastieke stroming, d.w.z. het niet-principieel celibataire zoals de meerderheid van de japanse boeddhistische stromingen dat aanhouden.

Met betrekking tot de recente overheidsbeslissing om weer aan de wapenwedloop mee te gaan doen, werd een video aangeboden over de rol van de Nichiren-beweging de Soka Gakkai in de japanse politiek, en dus ook in het debat over hoe het leger er moet uitzien, en wat het moet doen. Er is een proviso: de spreker in de video kent het verschil niet tussen de oude Soka Gakkai, d.w.z. de door een soort monialen gedreven organisatie, en de nieuwe die een militante burgerbeweging is met een bloedhekel aan enigerlei vorm van monniksschap. Voor de rest spreekt de spreker duidelijk genoeg om hem te kunnen volgen.
Terugkomend op het thema oorlogvoering, de Komeito’s afdeling in Okinawa, zo werd in oktober bekend, heeft zich verzet tegen de bouw van een nieuw militair complex in Henoko. En omdat de Komeito de facto wordt aangestuurd door de émineces grises, de getrouwde vrouwen die het bestuur van de Soka Gakkai uitmaken, mogen we er van uitgaan dat komende voorstellen over verdere bewapening in het Parlement ofwel niet aangenomen zullen worden, danwel zo sterk verdund zullen worden dat het origineel niet of nauwelijks meer herkenbaar is.
Het duurt over het algemeen een paar maanden voordat standpunten van een andere Lotus Soetra-gebaseerde stroming als de Rissho kosei-kai bekend worden gemaakt. Het zal midden 2019 zijn voordat we zullen weten of en wat hun standpunt terzake is.Japan's relatie met de walvisvaart is een tweeslachtige. Het walvisvlees, schrijft Peter Harvey(1), wordt vooral gebruikt voor honde- en kattebrokjes, en voor industriële doeleinden, en veel minder voor consumptie door mensen. Acht jaar eerder schrijft een zekere Kapleau dat er voor "de ziel" van de walvissen wordt gebeden, in tenminste een zentempel, in aanwezigheid van overheidsfunctionarissen en de betrokken ondernemer.
Nou lijkt het japanse zen nogal vaak te zijn afgedreven van de boeddhistische bron, en dus hoeft niemand zich hier te verwonderen over de manier waarop zo'n zengemeenschap de kloof tussen de belofte om niet te doden overbrugt met gebeden voor zielen.

(1) (An Introduction to Buddhist Ethics;..., met referte tot een studie door Hoshino en Takeda, 1987)
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.