White Jade River      
september 2018      


Dat kan, zoiets, in principe, zelfs wanneer een monnik nog relatief jong is. Hij werd echter benoemd door "The High Ambassador for World Interfaith Dialogue, Peace and Harmony." Dat is een VN-initiatief dat in 2016 in Islamabad de islam-wereld tot braafheid opriep, en in 2017, in Mumbai een bijeenkomst belegde waar zowel een jain-priester, als een veelbesproken hindu-swami aanwezig waren om de Dalai Lama te begeleiden bij iets ceremonieels. In datzelfde jaar ging "la troupe" ook naar Yangon, Myanmar, na in 2015 in Washington aan de gang te zijn geweest. Dat wil zeggen, daar, in Washington, werd een door de VN georganiseerde "Interfaith Harmony Week" georganiseerd. Daar werden dan ook de eerste "Ambassadors for Peace" benoemd onder wie Ms Kelsang Gen Várahi, lid van de in opspraak zijnde (New) Kadámpa, en een niet bij naam genoemde theravāda-monnik.(1)
Voor wat betreft het boeddhisme van Kamburawala's thuisland Sri Lanka is geen andere instantie dan de monniksleiding in het land van vestiging, of te lande gerechtigd iemand tot hoofd over de monnikengemeenschap te benoemen, en zeker geen bijeenkomsten-organisator die van toeten noch blazen weet.

We mogen er van uitgaan dat Révata zich binnen afzienbare tijd bij zijn familie in Sri Lanka zal voegen, dat hij een inkomen in de burgermaatschappij zal weten te verwerven, en dat dit Schotland met zijn winterjassen en overdag alle lampen aan al snel een herinnering uit een moeizaam verleden zal worden.

Rewatha Kamburawala(2) is, gezien zijn kleding, monnik-af en probeert zich in leven te houden met yoga en mindfulness-lessen. In die bezigheid is hij in 2015 en 2016 betrapt op het betasten en net niet aanranden van studentes, die daar niet van gediend waren.
Op 24 augustus maakte bovenstaande krant bekend dat de man veroordeeld is tot 200 uur taakstraf. Uit de bedrijfskleding kan hij door de monnikengemeenschap niet gezet worden, want als hij nog iets oranje-achtigs draagt, dan hoort deze niet meer bij het leven dat hij nu leidt.(1) Een paar scenarios zijn denkbaar: 1/ de VN heeft een "religie-bureau" dat de religies op hun plaats en vredig wil houden (:'het zijn toch potentiële oorlogszuchtigen; we gaan ze stroop om de mond smeren'.)
2/ Een tot "vredesambasadeur" benoemde theravāda-monnik heeft zijn taak te ruim begrepen, of, onbekend met de organisatiestructuur van zijn eigen stroming te ruim geďnterpreteerd. (Het VN-bureau lijkt in zijn keuzes en uitnodigingen niet uit te blinken in deskundigheid.)
3/ Een Révata heeft een vriendelijk woordje van zo'n "vredesambassadeur" verkeerd opgevat, verkeerd uitgelegd, of gebruikt om thuis indruk te kunnen maken.
(2) Kamburawala is een dorp of stad waar de tempel de Mahā-vidja-lája staat, een opleidingsinstituut voor hoger onderwijs. In februari werd, kennelijk mede gestuurd door deze onderwijsinstelling, in Colombo het Global Mindfulness Summit gehouden. Réwatha (Révata) gaf/geeft instructies in mindfulness.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.