White Jade River      
juni 2018      


Het Soka Gakkai International (SGI), de militante lekenafdeling van een van de Nichirenstromingen van Japan heeft in Ivoorkust 40.000 aanhangers, meldt Félix D. Bony van L'Infodrôme van 22 mei. Die groep werd aangevoerd door André Déazon. Félix D. Bony liet op genoemde dag weten dat het in Tokyo gevestigde hoofdkantoor van het SGI de heer Déazon aan de kant heeft gezet. Voor dat besluit werden de gebruikelijke argumenten aangevoerd: geld, en een deviante leer-interpretatie. Wat het hoofdkantoor als belangrijkste reden voor het uitsluiten van Déazon aanvoert, is dat hij contributie eist van de SGI-leden te lande, en dat mag niet van het hoofdkantoor. Ze hebben het ontslag voorgelegd aan een gerechtshof dat dit besluit zou moeten valideren. In die tussentijd heeft een zekere Irié Bi Gohi de heer Déazon opgevolgd. Gohi uitte ten overstaan van de verslaggever zijn dankbaarheid jegens de hoofdzetel van het SGI.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.