White Jade River      
november 2018      


Een internet-zoekopdracht instellen voor het woord "zen" is een heel onwijs besluit. Dagelijks komen er dan honderden meldingen binnen, van het amerikaanse infotainment "your moment of zen", tot, vooral in Frankrijk, door reclamebureaus bedachte slogans, beelden, en manieren van naar de dingen kijken. Een relaxfauteuil is zen. Voor een stoplicht moeten wachten en nu eens niet opgewonden raken is zen, heel zen.
Ook zen zijn standjes op beurzen die naast glanzende kiezelstenen, cd's met vage muziek, droomvangers, artisanaal vervaardigd houtwerk en textiel en gedroogde kruiden, ook alternatieve geneesmethoden en -middelen aanbieden, idem therapieŽn, en idem religieuze of semi-religieuze filosofieŽn. Die laatste standjes, die zich met het welzijn van de mens bezighouden, worden "salons zen" genoemd.


Frankrijk kent een overheidsbureautje, een directeur met drie medewerkers, dat de sekten-wereld in het land monitort en zo nodig aanbeveelt voor gerechtelijk of ander onderzoek.
De nieuwe directeur van dit bureautje is mevr. Catherine Picard die op 29 oktober werd geÔnterviewd door een journalist van een nieuwe op Youtube gevestigde internetnieuwsdienst, die in september de actieve, actuele nieuwsgaring heeft ingeruild voor interviews met personen die in het nieuws zijn, of zouden moeten zijn, of zijn geweest.

Het zuiden van dat land is, dankzij het klimaat en morfologische kenmerken van het terrein de vestigingsplaats van individuen, families, en woongemeenschappen die volgens zichzelf niet aan de rand van de samenleving staan, geen "Aussteiger" zijn, zoals dat in Duitsland heet, maar wel vaak zelfvoorzienend leven en daarmee een voorbeeld willen zijn voor de rest van de maatschappij, zowel in ecologische zin, als in samenlevingsvorm en economische eenheid. Zij zijn het die de toerist dagelijks op de markt tegenkomt met hun aanbod aan bio-groenten en fruit, met zelfvervaardigd textiel, met artisanaal vervaardigd houtwerk, en met kruiden. Deze leefgemeenschappen zijn het ook die voor een deel de "salons zen" houden tijdens die genoemde alternatieve, of spirituele, of ecologische beurzen, waar ook die therapieŽn, alternatieve medicijnen, kruiden-extracten en wat dies meer zij worden aanbevolen, ook als een aanvulling op de dorgaans magere inkomsten van dergelijke groepen.
Mogen we de "alternatieven" op Ibiza waarschijnlijk geen al te intensieve belangstelling voor het maatschappelijk-politieke gebeuren toedichten, in het oude land van de Catharen zijn genoemde wooneenheden dat voor het merendeel uitdrukkelijk wel; ze hebben een ideaal dat verwezenlijkt zou moeten worden.

In genoemd interview had mevrouw Picard het over die "salons zen", die allemaal (Šllemaal, zegt ze) sektarische activiteiten toelaten of promoten, en "sectarisch" is dan een ander woord voor (semi-)religieus. Ze zegt het met zoveel woorden: de huurders van die "salons zen" vormen sekten. En sekten, zo zegt ze, moeten we in de gaten houden, want die brengen de individuen die zich tot hen wenden al te vaak schade toe door hen aan zich te binden met hun aanbod van (semi-)religieuze onderwijzingen, therapieŽn, geneesmiddelen, en cursussen, in situaties waarin de afnemers van de goederen en diensten afhankelijk worden van de aanbieders en hun zelfstandige vermogen tot oordelen en besluiten nemen verliezen — dat is de angst die achter onderzoeksbureautjes als dat van mevrouw Picard zit, en soms hebben ze daarin gelijk.
Ook in oktober 2018 kwam opnieuw een franse adelijke familie in het nieuws die was gevallen voor de praatjes van hun financieel adviseur die het in de loop van de jaren zo had weten te draaien dat ze hem het eigendom over hun kasteel in handen gaven, een kasteel dat hij vervolgens voor een leuke prijs verkocht — waarop de familie zich terugtrok in een flatje ergens in het Verenigd Koninkrijk.
Indoctrinatie is dus niet altijd een zaak religie of wat daar op lijken moet. In "de economie" geloven is resultaat van indoctrinatie. Parlementaire democratie beter vinden dan welke andere voorstelbare maatschappij-ordening is in wezen ook indoctrinatie. Of nog weer anders gezegd, wanneer we het woord "indoctrinatie" een negatieve lading geven, dan doen we dat vanuit een geesteshouding die tot stand is gekomen dankzij indoctrinatie, we hebben het onszelf aangepraat, en dat is niet eens altijd een kwalijke zaak.

Overigens geeft mevrouw Picard toe dat zij en haar team misschien nog wel de ca 300 alternatieve beurzen kunnen aflopen waar "sekten" in "salons zen" zitten, maar dat ze niet in staat zijn om alle Facebook-paginas te monitoren waar niet tot het reguliere denken en handelen behorende inzichten en levenswijzen worden aangeboden en waarvan ze zegt dat het "sekten" zijn zodra zich daar een groep volgers rond heeft geschaard. Dus wanneer u succesvol bent in het per Facebook-pagina voor het voetlicht brengen van een of andere therapie die niet door de reguliere gezondheiszorg wordt aangeboden, en u hebt daar een x-aantal volgers mee verworven, dan bent u een sekte, in de ogen van mevrouw Picard.

Catherine Picard is vooral beducht dat de nu nog individueel opererende huurders van "salons zen" zich zouden kunnen gaan groeperen om zo hun, veronderstelt ze, op basis van (semi-)religie gestoelde economische en ecologische opvatting in de vorm te gieten van politieke partijen of bewegingen die zich dan, onder de banier van hun (semi-)religie, tussen het reguliere politieke partijen-volk te scharen, een alterntieve Christenunie, SGP, of voor Vlaanderen, een alternatief CD&V.

In het land dat steeds intensiever bezig lijkt te zijn met die beroemde "laÔcitť", de absolute scheiding van kerk en staat, en ook van een al oud verbod op politieke verenigingen op religieuze grondslag, weet mevr. Picard zich gesterkt in haar beduchtheid voor "sekten" is-gelijk "salons zen".
Om haar gelijk te staven verwijst mevr. Picard in haar interview naar een alleen in Frankrijk enigszins bekende organisatie als "La France en action" dat een ecologisch verantwoord alternatief in de aanbieding had. Op de wikipagina verschijnt onder het hoofd "controverse" een stuk waarin wordt gesteld dat "La France en action" banden had met kwestieuze religieuze en spirituele groeperingen. Alle punten, zo heeft de wiki-redacteur in dezen beslist, hebben bronvermelding nodig om enigszins objectief en feitelijk genoemd te kunnen worden.

Een ander voorbeeld ziet ze in het Soka Gakkai "in Japan", gebaseerd op de oudste Nichiren-leer. Mevrouw stelt het voor als voorbeeld waarin de zaken fout kunnen gaan: ze hebben een politieke partij (inderdaad, de Komeito), ze wonen bij elkaar in een of meerdere buurten van de stad of steden, ze hebben een eigen krant, en al is het een grote minderheid, ze hebben invloed op het regeringsbeleid. Dat, zo zegt mevr. Picard, moet in Frankrijk — waar het internationaal opererende Soka Gakkai International inmiddels een vestiging heeft — vooral geen navolging vinden, dan is het hek van de dam, dan raken staat en religie met elkaar verbonden, en dat mag absoluut niet.

Ze strijdt dus dapper op twee fronten. Het ene front is dat van religieuze of spirituele indoctrinatie, en het andere front is dat van de onwenselijkheid dat religie zich als religie gaat mengen in de politieke besluitvorming.
"salons zen" in Frankrijk

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.