White Jade River      
november 2018      


Met citaten uit The Gospel Herald en The Christian Post publiceerde Buddhist Door uit Hong Kong/Vancouver op 9 oktober een artikel waarin staat dat de "ondergrondse kerken" van China bijbel-uitgaven aan het maken zijn waarin leerstukken uit het boeddhisme en het confucianisme meegenomen worden. "Het christendom siniseren" heet het initiatief. Het lijkt er op dat de chinese overheid hier hand- en spandiensten verleent opdat de militante angel uit deze ene van de drie monotheÔsmen wordt gehaald.
Eerder al hebben we gezien hoe in MaleisiŽ de naam van de god van de christenen in hun bijbels als TuhŠn werd, of wordt gegeven, hetgeen de woede opwekte van de moslims te lande.
In het geval van China zouden we kunnen zeggen dat de christenen die hun bijbel aan het oppimpen zijn, dan maar het best die secties uit de boeddhistische en confucianistische leer kunnen overnemen waarin wordt gesproken over tolerantie en respect.
Opvallend is overigens dat het initiatief geen uitspraken van Laozi (daoÔsme) meent mee te moeten nemen.

Net als vorige jaren heeft de Jade Buddhist Temple in Shanghai startup-projecten geslecteerd voor de "Juequn Cup", een prijs en een bedrag van 80,000 yuan (US$11,503) voor de winnaar. Het gaat dan om innovaties op het gebied van internet, cultuur, handel, nieuwe media, en technologie (voor zover het laatste niet is opgenomen in de voorgenoemde vakgebieden). Dit werd bekend gemaakt door de plaatselijke engelstalige krant Shine.

Het is een Srilankaan geweest die het persbericht de wereld instuurde waarin een verslag werd gegeven van de openingsbijeenkomst van een internationale conferentie, het 5th World Buddhism Forum, dat op 28 oktober opende in de stad PoetjŤn (schrijf: Putian). Het is een Srilankaan geweest omdat hij zowel de chinese mahāyāna fashih / shifu (dharma-persoon/leraar) als de theravāda-bhikkhu "bhante" noemde, edele heer in het Pali.
Een van de sprekers was Dr. T. Dhamma-rŠtana die in Parijs verbonden is aan de op hoog niveau presterende Linh Son Academy, en tevens vice-voorzitter is van de United Nations Day of Vesak.
Uit het bericht kunnen we ook opmaken dat de chinese overkoepelende organisatie van boeddhistische gemeenschappen nog geen nieuwe voorzitter heeft gevonden; een van de sprekers was de vice-voorzitter.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.