White Jade River      
januari 2019      


Het lijkt verstandig om aan de berichtgeving van een nieuw orgaan als https://bitterwinter.org/ voorbij te gaan. Het e-blad dat godsdienstvrijheid en mensenrechten in China in zijn vaandel heeft staan, gebruikt ook berichten over het boeddhisme te lande om gewicht te geven aan klachten over christenenvervolging.
Zo liet het blad eind november/begin december weten dat er een boeddhistisch tempeltje zomaar was afgebroken, inderdaad onder protest van omstanders. Verdere beelden toonden een zwaar vervallen gebouwtje waarin alleen nog een 16-tal lohan-beelden stonden, karakters, zoals u onder de doorklik kunt lezen, die geen speciale ceremoniŽn en verering krijgen. Maar het is goed mogelijk dat een bevolkingsgroep, geneigd naar eigen-religie hier lokale of regionale goden van heeft gemaakt die ze dan aanbidden en smeken om ik weet niet wat.
Achter de berichten van Bitterwinter zitten feiten en verhalen die niet verteld worden.

Dat gezegd zijnde werd medio december bekendgemaakt dat "100 Christians", lid van een "ondergrondse kerk" in Chengdu, in de SitswŠn-provincie van China in een Nacht und Nebel-operatie waren opgepakt. (Sitswan = Sichuan). Hun kerk heet de Early Rain Covenant Church, met op dit moment ongeveer 500 kerkeleden. Het zou "een van de meest prominente protestantse kerkgenootschappen" van China zijn. Ze kwamen niet als andere niet officieel erkende kerken in het geheim samen, maar in het openbaar, althans bij daglicht, en in een bekend staand gebouw. De gemeente stelt zijn onder druk staan als een daad van martelaarschap, zo bekend en geliefd in christelijke kringen. In een verklaring stelde de voorganger dat hun optreden er een was van "gelovige ongehoorzaamheid". De eerdere naam van de kerk had het component "gereformeerd". Dat "gereformeerd" is er nu uit verdwenen.
De Facebook-pagina van Early Rain was op 16 december gesloten, de wikipagina waarin de dominee zich voorstelt bestaat nog wel. Die pagina heeft het over 700 kerkeleden, niet 500. Er wordt ook gezegd dat deze dominee en zijn achterban de "calvinistische" scheiding van kerk en staat afwijzen; ze willen een "soevereine God".

Uit alle informatie blijkt dat hier een vorm van radikalisme wordt gepredikt, en als China al ergens een hekel aan heeft dan is het een radikaal uit balans raken van levensbeschouwelijke groepen, daar hebben ze eeuwenlange ervaring mee. Binnen dat kader zijn ze net zo streng jegens daoÔstische, boeddhistische, islamitische, als jegens christelijke sektevorming.

Bitterwinter lijkt in het leven te zijn geroepen om met name Early Rain en andere niet-erkende kerken te verdedigen; ze schrijven het niet, maar het blijkt uit hun berichtgeving. Newsweek van 12 december heeft zich door Bitterwinter en de handelsoorlog drijvende VS-regering laten vangen in een retoriek die op halve waarheden berust, maar wie is daar verbaasd over? De VS heeft weer een "enemy", en de rest van de westerse wereld hobbelt er weer braaf achteraan.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.