White Jade River      
maart 2019      


De plaatselijke krant van Shanghai had een artikel over de Jade Buddha Temple. Deze gemeenschap die ook overigens al actief is waar het ondersteunen van hoger onderwijs aangaat, heeft binnen het kader van de nieuwjaarsviering āng-pows (envelopjes met geld) uitgereikt aan "top-studenten uit arme families".
Het is binnen de confucianistisch opgevoedde boeddhistische gemeenschappen gebruikelijk veel aandacht te geven aan "the deserving", de vlijtigen, de braven, de veelbelovenden. Wanneer daarop een nationaal beleid wordt gebaseerd met de verwachting dat de rijken de armen onder de arm zullen nemen — zonder een rol van enige betekenis voor een nationale overheid — is dat, zie de vroeg-twintigste eeuw van Nederland, een probleem: de achterblijvertjes, de zieken en gehandicapten, de lelijkerds, de niet in de pas lopenden moeten maar zien hoe ze 't redden. Niettemin zal een volledig geīndividualiseerde natie als de VS, met zijn "bravo" voor de superrijken die ieder hun eigen welzijnsbedoeninkje hebben, met tevredenheid naar dergelijke initiatieven kijken, en het is te verwachten dat die trend ook in Europa nog verder zal gaan doorzetten dan nu in aanzet al aanwezig is.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.