White Jade River      
mei 2018      


Tegelijkertijd klaagde persbureau ABC News dat doorheen China de bijbel van de schappen in boekwinkels wordt gehaald. Een ander bericht, gebracht door de New York Times van 6 april, had het dat de verkoop van bijbels online was platgelegd, door alle aanbieders.

De Asian Correspondent berichtte op 9 april dat het naar de mening van de chinese overheid om een broodje aap ging. Maar, zo stelde Global Times het, bijbels kunnen alleen door de kerken verkocht worden, niet door boekhandels. De bijbeldrukkerij die in China grote oplagen produceert zal dan de officieel toegelaten kerken bevoorraden, en niet de "ondergrondse" of huiskamerkerken die geen overheidsgoedkeuring hebben gekregen, en daar zal dan wel de pijn zitten, want welke "ondergrondse" kerk gaat naar een "bovengrondse" om en stapeltje bijbels in te slaan.
De kritiek vanuit het westen heeft ook een politiek of beleidskantje: hoewel de gevestigde kerken soms met enige gÍne het optreden van bepaalde nieuwe en minder dogmatische charismatische kerken in zuid- en oost-AziŽ gadeslaan, zijn ze over het algemeen wel tevreden met deze groepen die als een koevoet tussen de deur van traditionele niet-christelijke maatschappijen worden gewrikt. Nadat het charismatische vuur is uitgedoofd, treden de traditionele kerken binnen zonder al te veel weerstand te ontmoeten; ze zijn immers een stuk gematigder dan hun voorgangers.

En uiteraard drukt de chinese uitgeverij bijbels in de landstaal — zoals ook in Europa een bijbel in het aramees nog niet zo gemakkelijk besteld zal kunnen worden.
Wat het verspreiden aangaat: het lijkt er nog steeds op dat het niet zozeer de katholieke gemeenschap is die zo gespitst is op het verspreiden van de bijbel, in welke versie dan ook, maar veeleer de protestantse sectie van het christendom.

Een en ander werd door ABC en de New York Times uit het westen gebracht tegen de achtergrond van de China-Vatikaanrelatie. En toch, zo liet de chinese staatspers op 4 april weten, is er een "open en effectief kanaal" tussen de chinese overheid en het Vatikaan, vorige maand geÔllustreerd met de melding van een ontmoeting tussen afgevaardigden van beide kanten.

Dat gezegd zijnde schreef The New York Times, rond 4 april, met betrekking tot dit "white paper" dat "buitenlandse inmenging in chinees-religieuze zaken niet geduld wordt." Het betreft dan met name het door het Vatikaan aanstellen van katholieke geestelijken, een onderwerp waarover tussen beide partijen gediscussieerd wordt, en waarvan tot nu toe bekend is dat een compromis is bereikt: het Vatikaan benoemt, en "China" keurt goed, of af.
Mogen we daarbij opmerken dat dit thema van "buitenlandse inmenging" een hot topic is wanneer we denken aan de door Golfstaten gesponsorde aanwezigheid van bepaalde islam-opvattingen in landen in tenminste West-Europa. Waarom zou China "buitenlandse inmenging" niet met argwaan mogen volgen terwijl de westeuropese overheden, geplaatst voor vanuit het buitenland gesponsorde moskeeŽn, alles doen om deze vestigingen te voorkomen, danwel de al gevestigde heiligdommen te dwarsbomen?
We begrijpen die "doublespeak" van de kant van de New York Times alleen maar tegen de achtergrond van Amerika's vrijheid van religie, vastgelegd in een Grondwetsartikel. Het is dit Grondwetsartikel dat zowel "Golfstaten-moskeeŽn" als sikh-gurdwŠras, hindu-mandals, en boeddhistische vihŠra toelaat, wat de buren er ook van zeggen.

De chinese overheid, aldus XinhuaNet van 3 april, is ervan overtuigd dat "religieuze groepen [te lande, en dus ook in Tibet en Xinjiang] ten volle een correct standpunt innemen jegens uit naam van een religie voorstaan van terroristisch geweld en opstoken tot separatisme, en daar resoluut tegen optrekken." Voor wat betreft terrorisme is dat zeker zo, gelukkig maar. Maar met zo'n tekst, die dan aan de basis van overheidsbeleid komt te liggen, heeft deze overheid de levensbeschouwelijke stromingen instrumenteel gemaakt in hun binnen- en buitenlandpolitiek. De een zal daar geen bezwaar tegen hebben, de ander weet dat met het regelmatig wisselen van de regeringswacht wat dat betreft ook de wind telkens vanuit een andere kant kan gaan waaien. Wie vandaag tot de gewaardeerde groep behoort, kan morgen in de hoek gezet worden.

vervolg "white paper"

Terug naar pagina 4

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.