White Jade River      
januari 2019      


Nadat er in de nepalese media gewag was gemaakt van het Rándjana, een schrift dat verwant is aan het deva-nágari van India en dat gebruikt wordt voor het herschrijven van boeddhistische teksten, leverde Jaydiip Sarkár een heel aardig artikel aan over de in het Sanskrit geschreven mantras zoals ze in Korea zijn terechtgekomen.
Zijn artikel geeft even de indruk dat er gewerkt wordt aan het "vertalen" van de verschillende mantra. Dat is niet het geval, maar wel is het helemaal geen slecht idee om zijn artikel te bewaren, al was het maar voor de jaartallen.
En doe dan ook nog maar even de drie pagina over mantra die op deze wjr-site zijn gezet, de hoofdpagina, de pagina over het mantraschrift, en de pagina over het mantra-zingen.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.