White Jade River      
september 2018      


Op 10 augustus leken we weer terug te zijn in de jaren 80-90 waarin Jogye-monialen letterlijk rollebollend over straat gingen in onophoudelijke disputen over het bestuur van de Orde. Seoljeong nam op 10 augustus officieel ontslag en droeg zijn "deputy president-schap" over op de eerstaangewezen opvolger, Sjong-moen (schrjf: Seongmun). Dat namen Seoljong's belagers, burgers en monniken, niet: Seongmun zat in het spel, hij was daardoor niet onbesproken, het moet iemand anders worden. Seongmun stapte daarom een dag later ook op. Tegenstanders van het nu niet meer zittende bestuur zijn het er ook niet mee eens dat de vorige "deputy president", DjaasÚeng sunim (schrijf: Jasung) zijn oude plaats weer inneemt. Hij zou ook "corrupt" zijn.

Temidden van het gewoel waarschuwde het Jogye-bestuur — dat aan het hoofd staat van 1900 in functie zijnde temples, meer dan 13000 sunim, en ca 7,6 miljoen supporters — de overheid dat ze zich toch maar beter niet met de zaken kunnen komen bemoeien. En in principe is dat, ondanks de voor boeddhisten gunstiger recente regeringswissel, nog niet eens zo'n verkeerd advies.

De Korea Times van 14 augustus toonde een demonstratie voor de hoofdtempel in Seoul, als steun in de rug voor Seoljong sunim. Tegen die tijd had de 88-jarige zijn hongerstaking beŽindigd en ging voort met schelden en kwaadspreken, in duidelijke inbreuk op de monialenregels.
Het probleem lijkt te liggen in het systeem van "indirecte verkiezing" van een nieuw administratief hoofd. De opstandelingen willen dat het een "one man one vote" zal worden. De zittende monniksleiding wil daar niets van weten. Persoonlijke waarnemingen leidden in het recente verleden tot de constatering dat er enorme inkomensverschillen bestaan tussen de kleinere landelijke tempels en die in de grote steden.

Er werd voorgesteld om met betrekking tot Seoljeong's vaderschap een dna-test uit te voeren. Probleem daarbij is dat niemand weet waar de beoogde dochter verblijft, en op 14 augustus had ook nog geen enkele dame zich gemeld als dochter, of ex-geliefde. Als ze al bestaan hebben ze geen behoefte aan heisa.

In een persbijeenkomst op 13/14 augustus draaide Seoljeong sunim zijn besluit tot ontslagnemen terug; gloves are off : "Om de stabiliteit van de Orde te garanderen heb ik geprobeerd me terug te trekken, maar na gezien te hebben hoe er een onderhuids en systematisch complotteren door gevestigde krachten binnen de organisatie aan de gang is ben ik tot de conclusie gekomen dat dit niet de juiste weg was."
Op die dag was hij van plan om tot het eind van het jaar op zijn post te blijven om de vinger aan de pols te houden bij een commissie die tot taak heeft de organisatiestructuur te veranderen.
In die tussentijd bereidde de bovengenoemde Jasung sunim een motie van wantrouwen voor tegen zijn opvolger Seoljeong sunim. Het algemeen bestuur (steering committee) besprak op 16 augustus die motie van wantrouwen en besloot dat Seoljeong sunim hoe dan ook moest opstappen. Het bestuur telt 75 leden. Zesenvijftig stemden voor, 14 stemden tegen, vier onthielden zich, en een stem was ongeldig. Het bericht in de Korea Herald van die dag meldde niets over de datum van ingang van dit ontslag.
OP 22 augustus, de dag waarop de reguliere algemene vergadering werd gehouden, werd de uitkomst van de motie van wantrouwen voorgelegd, en stapte de 76-jarige Seoljeong sunim alsnog op; hij ging terug naar de tempel waar hij voor zijn bestuursfuncties had gewoond.
De media die verslag deden hadden het stelselmatig over de opstandelingen als "reformist monks" — want wie in opstand is = reformistisch, en reformistisch = vooruitstrevend, niet dan, ja toch?
De rel is op een ongelukkig moment ontstaan; Zuid-Korea is juist weer in communicatie met het noorden, en de Jogye Orde is daarbij in het verleden een niet onbelangrijke speler geweest. Tumult in die rangen is op dit moment het laatste wat Korea nodig heeft.
Heisa in Korea

Terug naar pagina 5

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.