White Jade River      
juni 2019      


■ Vooruitlopend op de jaarlijkse Vesak-viering werd de beveiliging van de verschillende tempels in handen geplaatst van het ministerie voor de Buddha sásana, het ministerie van boeddhistische zaken. De minister had tegen die tijd de verschillende abten al gevraagd hun Dáyaka Sábha te vragen een burgerwacht te vormen. Een Dáyaka Sábha is een gezelschap bij een tempel betrokken burgers die tevens vrijgevig zijn, dus niet adáyaka, krenterig.
De minister had bovendien gevraagd dat de burgerij geen pándals en dansals (foto) zouden plaatsen, tenten en kramen met etenswaar omdat dit te gemakkelijke doelwitten voor terroristen zouden kunnen zijn.
Op 4 mei werd bekend dat twee personen waren gearresteerd met een plattegrond van de Seru-wá-wila-tempel in hun bezit. De uit de verre oudheid stammende tempel ligt in het oosten. Het leger was met vesak, Poson poya en Ramadan in het verschiet op alles voorbereid. Ondanks de gebeurtenissen tijdens de burgeroorlog, met name uit het jaar 1990 waarin de LTTE zich richtte op de moslim-minderheid, wonen de meeste moslims nog in de oostelijke provincie.

■ Alle betrokkenen bij de aanslagen op de kerken en hotels waren gearresteerd, zo was het bericht op 8 mei. Niettemin werden de feestelijkheden rond het bovengenoemde Vesak tot 2 dagen beperkt, zowel als voorzorgsmaatregel alswel als gebaar van deelname aan de nabestaanden.
Onder de kop "Buddhist-Catholic togetherness" publiceerde de Daily News van 29 mei een geďllustreerd artikel dat geen verdere verklaring nodig heeft, behalve dat de kromme vertaling "conceited position" wel een beetje raar overkomt. Wat de schrijver bedoelde was dat de Singhalezen altijd trots op hun tolerantie zijn geweest. Niettemin is inmiddels besloten dat een shariah-universiteit geen vestigingsvergunning zal krijgen.
verder

IANS, via de Economic Times/India Times van 9 mei, liet weten dat de in India actief vervolgde groepering Lashkar-e-Tayiba, die in de grensregio met Pakistan actief is, ook zijn aanhangers heeft op Sri Lanka (en in Bangladesh, de Maldiven, en zelfs Maleisië). Het eiland is dus nog niet "out of the woods" wat mogelijk toekomstige aanslagen betreft.

TV Dérana loadde op 24 april een video op van een meer dan 2 uur durend gesprek tussen religeuze leiders op het eiland.
verder

■ Lanka News Web, dat nog wel eens voor de troepen uitloopt en daarbij een enkele keer een verkeerde afslag neemt, liet op 12 mei weten dat de katholieke en boeddhistische leiding op het eiland veldmaarschalk Sarŕth Fonséka steunen in zijn lezing van wat er gebeuren moet na de Paas-aanslagen op kerken en hotels.
verder

■ Bij gelegenheid van wesak (vesak) bracht de High Commissioner van India een bezoek aan de hoofdabt van het Malwátte Chapter. Het Chapter (nikāya) heeft zijn hoofdzetel in de Tempel van de Tand in Kandy. Dit meldde Daily News van 18 mei. Bij die gelegenheid bracht de High Commissioner het bericht van de indiase overheid over waarbij werd toegezegd dat "India full support" geeft aan Sri Lanka waar het "de gezamenlijke bedreiging door jihadi terrorisme aangaat."Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.