White Jade River      
januari 2019      


Sri Lanka heeft het in januari druk met twee relgieuze festiviteiten, c.q. olifantenoptochten.
verder

In een "turn-about" zoals we dat alleen in Azië kunnen verwachten, bleek op 16 december dat de nieuw-benoemde Premier van Sri Lanka, de heer Mahínda Rája-pákse was afgetreden, hij werd nu de leider van de parlementaire oppositie. Hij bevestigde zijn aftreden met het schrijven van een brief tijdens een multi-religieuze bijeenkomst die hij in zijn woning had georganiseerd. Zijn benoeming, een maand tevoren, was net zo controversieel als de vorige Premier's besluit om de enige bruikbare haven van het land voor 99 jaar onder gemakkelijke voorwaarden te verpachten aan een chinees bedrijf. Niettemin werd deze vorige Premier, Ranil Wíkreme-sínge (schrijf: Wickremesinghe), op diezelfde 16de december weer door de President tot huidige Premier benoemd. Na een acceptatietoespraak zou de gebruikelijke toernee langs de leiding van de boeddhistische monniksorganisatie volgen, en daar zou men de gebeurtenissen als een fait-accompli aanvaarden.
Burgerinitiatieven, gesteund door een groep monniken, hadden daarvoor al, op 21 november, een satyā-graha van onbeperkte duur afgekondigd. Hun initiatief was gekomen nadat het Hooggerechtshof het ontbinden van het Parlement had gekwalificeerd als ongrondwettelijk en illegaal. De satyāgraha was daarmee een protest tegen het bewind van de President, tegen het aan de kant schuiven van Wickremesinghe, en tegen het benoemen van Rajapakse.
Het boek dat de President zou schrijven over zijn teleurstellende samenwerking met Wickremesinghe zal waarschijnlijk de uitgeverij niet halen. Dat neemt niet weg dat er, dankzij de uitspraak van het Hooggerechtshof, een onwerkbare bestuurlijk-politieke situatie is ontstaan, ook al hebben een aantal bekende namen zich afgesplitst van Rajapakse's politieke partij om zelf een partij op te richten die met de Rajapakse's niets meer te maken zal hebben. Of anders gezegd, het bestuur van het land wordt moeilijker, de oppositie is verzwakt, en de regerende coalitie is dat ook.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.