White Jade River      
maart 2019      


De Jaffna University in het noorden heeft op zijn terrein een standbeeld laten plaatsen ter nagedachtenis aan LTTE-strijders, separatisten die het noordelijke deel van het eiland onder eigen bestuur wilden plaatsen. Eerdere pogingen om zo'n denkmaal neer te zetten faalden. Voor zover de krant The Island het liet doorschemeren, mag dit nieuwe beeld blijven staan, of werd er althans niet luid tegen geprotesteerd.
Op 14 mei 1985 werd door deze militie de eerste aanslag gepleegd, en wel op burgers, een groep pelgrims naar de bodhiboom.

drugsproblematiek

Hoezeer ook het indiase hinduďsme goede maatjes wil blijven met de indigene religieus-filosofische stromingen zoals het jaďnisme en het boeddhisme, op Sri Lanka lukt het maar niet. Overheden die in de oostelijke kuststreek, in het noorden, en op de archeologische sites in centraal Sri Lanka weer opnieuw tempels willen neerzetten, respectievelijk archeologische sites onberoerd willen houden stuiten op fel verzet van de tamil-hindus in de diverse regio.
Zo werd op 15 februari bericht dat op een site uit de oudheid, Goeroe-kánda in Moelai-tívoe, waar inmiddels een kleine boeddhistische tempel staat waar, naar verluidt, een tand-reliek wordt bewaard, op 14 januari de zaken uit de hand liepen. De video toont hoe hindu-priesters (bloot bovenlijf) onder leiding van een voormalige "provincial councelor" op het terrein aan het graven gingen om de eerste steen te leggen voor een hindu kovil (tempeltje), want de site zou ooit het hinduďsme hebben toebehoord. Bizar is dat beide partijen, de abt over de boeddhistische tempel, en de tamilvoorman en zijn gevolg op de bon geslingerd werden voor het "verstoren van de vrede". Dat is niet wat we op de video zien, maar 't was heet, dus de diender kon ook het hoofd niet koel houden.
Wat betreft wijzen met de vinger: dat wordt in Azië als onbeleefd en slecht opgevoed gezien, en wijzen met de vinger naar iemand wordt gezien als een directe bedreiging. We moeten ook blijven onthouden dat de tamilgemeenschap van Sri Lanka openlijk onderwezen krijgt dat zij in alle opzichten ver verheven zijn boven alle andere religies, en zeker boven het boeddhisme. Dat veroorzaakt nog steeds spanningen waar het aankomt op landsbestuur: bestuurd worden door minderen is voor velen een onverdraaglijke gedachte.

In een mooi geďllustreerd artikel in FT van 23 februari werd verslag gedaan van de schenking vanuit Sri Lanka van een stek van de bodhi-boom aan Thailand. De negentiende kreeg de stek een nieuwe plek in de wat Vadjiira-thámma-ram in de Ajóetaja-provincie (geen klemtoon op -ta-).
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.