White Jade River      
augustus 2018      Op 10 juli heeft het "National Bhikkhu Front (NBF)" zijn ondersteuning toegezegd aan een wetswijziging. Het gaat dan om een voorstel dat het "20ste Amendement" wordt genoemd waarbij het "uitvoerend presidentsschap" tot het verleden gaat behoren. Het voorstel werd ingediend door de President en de Premier en zou dan inhouden dat in ieder geval de President er geen bij-ministeries meer op na zal gaan houden.

Op 10 juli kreeg slechts 1 van de srilankaanse kranten het voor elkaar iets over vrouwen en boeddhisme te melden. LankaWeb liet een tweeregelig bericht achter inhoudende dat de "All Ceylon Women’s Buddhist Congress Founder’s Day" op 12 en 13 juli gevierd zou gaan worden met een recitatiedienst en voedseloffering aan de monniken (♂). De stichter van deze vrouwengroep was mevr. B.S. Djája-wŕrdene (schrijf: Jayawardena). De vereniging dateert van 1949 en begon met 25 "leading Buddhist women". In 2008 publiceerde een van de andere kranten een artikel over het onderwerp, met nadruk op de rol die mevr. Chrysobel Rŕdja-pŕkse speelde die ook de schutsvrouwe was van de Dhamma-tsjárini-vereniging (schrijf: Dhammacharini) waar het welzijn van de 10-levensregels-nonnen (= novicen-status) onderwerp van activiteit was.

In een recent verschenen boek over de japanse aanval op "China Bay" in Sri Lanka, tijdens WWII, in 1942, vinden we de passage waarin twee van de drie japanse crew aan hun neerstortende machine konden ontkomen, naar een in de buurt gevestigde tempel kropen — waarschijnlijk de Sééroewa-viila Radja Mahaa Vihááraya (schrijf: Seruwavila Raja Maha Viharaya) — daar, boeddhist zijnd, vriendelijk werden ontvangen, intraden als aspirant-monnik, waarna de een na de oorlog terugkeerde naar Japan om daar zijn verhaal te doen, en de ander monnik bleef, naar Myanmar trok, om daar, als monnik, te overlijden.
(Nadere informatie leert dat de "herinname" van Burma (Myanmar) eind 1944 begon en begin 1945 al was afgelopen. In februari 1947 werd Burma/Myanmar een verenigde onafhankelijke natie. De ex-soldaat kreeg daar noch met de Britten, noch met de Japanners te maken; die waren toen al vertrokken.)
De gepensioneerde marine-officier Luitenant-Commandant Sómasiri Dévendra vertelde de auteur van het boek dat beiden de pij opnamen om zo te ontkomen aan punitieve maatregelen van britse zijde.
De Sunday Times deed onderandere hiervan verslag in het nummer van 22 juli.

Op 26 juli vond er in de Bandaranaike (geen nadruk op -da-) Memorial International Conference Hall een Interreligieus Symposium plaats waaraan ook Dr. A.T. Áriya-rŕtne deelnam. Hij is de stichter van de grass-roots-beweging Sarvodáya Shrama-dána die in de beginjaren ook in Europa enigszins actief was totdat bleek dat de min of meer boeddhistische achterban (meer min dan meer) op dit continent het in zijn hoofd had gezet dat je nog maar het best net zo arm als een monnik kon zijn. Zo hoorde het, volgens hen, want zo lazen ze de Pali-canon, niet als een serie verhandelingen ten overstaan van monialen, maar als aanbevelingen voor de burgerij. Dit "mislezen" is er in gebleven, in nagenoeg alle stromingen die aandacht geven aan de aanvangsleer, dus van het theravāda tot en met het géloegpa.

Ariyaratne vond op dit continent dus niet de fondsen die hij nodig had om de verschillende self-help-projecten op Sri Lanka op te zetten en draaiende te houden. Hij kwam zelfs personen tegen die van mening waren dat "die mensen daar" maar over de brug moesten komen om boeddhistische centra in de westerse wereld op te zetten, want wij waren prima types, en wij zouden dan gunstige berichten over het boeddhisme verspreiden, waar het boeddhisme dan toch maar blij en tevreden mee mocht zijn, dat wij hen goed vonden.
Ten tijde van het symposium was Ariyaratne zo'n 60 jaar actief in het Sarvodaya en zette beknopt uiteen waar de beweging voor staat: metta (universele vriendelijkheid; klemtoon op -a). Hij riep de aanwezige politici op niet met modder te gooien en samen te werken, en hij is bovendien van mening dat "we met partijpolitiek niets voor elkaar krijgen." Dit lezend moeten we een 80-plusser maar de waardigheid laten die hij overigens verdient.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.