White Jade River      
maart 2019      


De Myanmar Times bracht een fotoreportage van de crematiefeestelijkheden van Myaing Gyi Ngu sayadaw die in oktober 2018 overleed en eind november werd uitgewuifd. De Irrawaddy wijdde er toen een artikel aan.
Zoals dat ook in Thailand en andere zuidaziatische landen gebeurt volgt de crematie van zo iemand op een dag die vastgesteld is aan de hand van een persoonlijke astrologie-berekening. Zo kan het dan gebeuren dat een lijk jaren in de vries ligt voordat het crematievuur wordt aangestoken. Voor de goede orde astrologie is niet bepaald een boeddhistisch fenomeen, maar daar zitten de inwoners van bedoelde landen niet zo mee.
De overledene was de financier van de "Democratic Karen Buddhist Army", en als zodanig omstreden.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.