White Jade River      
september 2018      


Mandalas in the Making

Michelle C. Wang heeft een boek over mándala opgeleverd dat is uitgegeven bij Brill in Leiden. De titel is "Mandalas in the Making; The Visual Culture of Esoteric Buddhism at Dunhuang".
Het boek concentreert zich dus op de muurschilderingen in de Dunhuang-grotten in West-China. In het gesprekje waarvan een link op NewBooksNetwork is gezet, horen we dat ze zich ook heeft beziggehouden met het japanse sjiengón (schrijf: shingon). We moeten er ook rekening mee houden dat ze in haar boek vooral ook bezig is met de discussie binnen academische kringen over aspecten uit het verleden, en niet zozeer met de levende praktijk van vandaag.
Lees ook even de mándala-pagina op deze site om te begrijpen dat we hier niet te maken hebben met een oorspronkelijk boeddhistische praktijk maar eerder met wat ik daar "mode" heb genoemd uit later eeuwen.
Met betrekking tot de "crowned Buddha" (v.a. 14:38) zegt Michelle dat dit een voorbeeld is uit "het vroege Tibet en ook Dunhuang", maar heeft toch niet deskundigen erbij gehaald om haar uit te leggen dat die kroon doorgaans een atttribuurt is van Vairóótsjana Boeddha (schrijf: Vairocana). Dit wel te weten zou haar een ingang hebben verschaft in de betekenis van de afbeeldingen.
Michelle's amerikaanse accent is niet altijd goed te volgen, vooral niet voor diegenen die niet bekend zijn met de verschillende vaktermen die ze soms correct, en soms amerikaans-nederlands uitspreekt.

The Penguin Book of Haiku

Kris Kosaka publiceerde op 11 augustus een artikel over Adam L.Kern's vertalingen van een ongelofelijk aantal haiku — die niet allemaal met zen te maken hebben, en die soms zelfs door vrouwen zijn geschreven. Nu zijn boek af is kenschetst de vertaler-redacteur de haiku met onderandere dat ze in een "veel ruimere traditie van speelsheid" staan. Die speelsheid blijkt al enigszins uit de omslag van het boek: een dikke kikker tegen de achtergrond van woorden.
En, zegt de heer Kern, "de japanse literatuur is altijd visueel-verbaal geweest, als een as op enerzijds de woorden en anderzijds de beelden."

Le bouddhisme face au monde contemporain

Wat opvalt is dat een telg uit het japanse Ōhtani (of Ōtani) geslacht, die toch bekend staan als grote voorstanders van het Reine Landboeddhisme volgens Sjìenran shonin (schrijf: Shinran; 'shonin' = 'holy man', 'true human being'), een boek heeft geschreven over Shinran's opvolger (of sorts) Rènjó (schrijf: Rennyo). De Japan Encyclopedia omschrijft Chōhjun Ōhtani, geboren in 1929, als iemand die niet alleen tot de Jōdo-shinshū-sectie behoort, maar als literator ook een grote belangstelling heeft ontwikkeld voor de figuur van Jeanne d'Arc. Ook uit het persbericht dat Japan Forward zond moeten we opmaken dat Chōhjun Ōhtani in Frankrijk woont, want hij lijkt verbonden te zijn (geweest) aan het INALCO en heeft zijn boek "Le bouddhisme face au monde contemporain" ("Buddhism in Contemporary Society", of "How To Live In The Modern Age") laten heruitgeven bij Les Indes Savantes, na een eerste 2017-uitgave door Chuokoron-Shinsha Publishing House in Japan.

"Vraagtekens stellen bij het bekende" (To question the known) lijkt een niet onbelangrijk thema te zijn in zijn boek. Daarmee heeft hij dan gedacht aan de "Shin Buddhist Classical Tradition", een serie teksten en uitspraken van Shinran en Rennyo. Onder nummertje 463 wordt dan een dialoog weergegeven over het gekende en het ongekende. Rennyo: "Het zo goed zijn indien u uw leraar vragen zou stellen, zelfs vragen over iets dat u goed kent. ... Hoe geweldig zou het dan niet zijn indien u vragen zou stellen over iets dat u niet kent." We hebben het dan over de levensvragen, niet over de vragen die bijvoorbeeld een ingenieur krijgt voorgelegd.
Het "hoe geweldig zou het dan niet zijn ..." is een parafrase op het meest bekende gezegde van Shinran (het blokje beginnend met "Er is binnen Shin-kringen ..."), het: ... "hoeveel temeer dan niet ...." (als goede mensen het Reine Land bereiken, dan zeker ook slechte [want, zo is daar de gedachte, Amitābha Boeddha maakt in zijn onvoorwaardelijk mededogen geen onderscheid]).
Recente publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.