White Jade River      
januari 2019      


Wei-beeld

Dat het hier getoonde beeld begin december ter veiling werd aangeboden, en wat het opbracht is niet zo belangrijk. Wel opmerkelijk is dat de koper nu meent dat het jade beeld dat werd gemaakt tijdens de noordelijke Wei (386-534), een chinese dynastie, Sakyamuni Maitreya is of heet.
Maar ja, 't is 't een of 't ander. Ofwel verbeeldt het Sakyamuni , danwel Maitreya. Allebei tegelijk, in één, dat kan niet.
En gezien de mudra gaan we er maar van uit dat het noch Sakyamuni, noch Maitreya verbeeldt, maar Amitábha, ook al is het de linkerhand die een uitnodigend gebaar maakt, en niet de rechter. De rechterhand maakt dan het vreesafwerende gebaar: wees niet bang.

Oudste boeddha-afbeelding

Op 20 november 2018 loadde Sushma Jansari van het British Museum een video waarop ze de tot nu toe oudste afbeelding toont van Boeddha. Het kleine object, een reliekdoosje ("casket"), werd in de Gandhāra-regio gemaakt en werd aangetroffen in een stūpa in wat nu het dorp Bimaran is. Het object waarop een boeddha-afbeelding werd gemaakt blijkt het binnenste deel te zijn van een stenen reliekhouder.
verder

Boeddhistische naga in Guntur-district?

TNN zat er weer naast: toen de naaga (g als in 'good') Móetjsi-linda zijn wangen breed maakte om als een paraplu boven Boeddha's hoofd te houden zat de laatste niet onder de bodhiboom, maar op het eilandje in het meertje minder dan een halve kilometer verderop.
verder

Opgravingen te Taránga, Gujarat

In Gujarat (spreek: goedjaraat; g als in 'good'), zo schrijft de Times op India, zijn opgravingen aan de gang op het Taránga-veld.
Hoewel het gebied een pelgrimsoord is voor jaďns, zowel de Shwetambar als de Digambar, wordt van de vondsten op die plek gezegd dat ze tot het boeddhisme behoren. Kennelijk komt men tot die conclusie aan de hand van opgegraven fundamenten die, in mijn woorden, rondachtig zijn. Dat zouden dan, zo vinden de archeologen, de restanten van votief-stoepas zijn.
En verder is een beeldje opgegraven dat Boeddha zou moeten voorstellen.
Wat betreft de archeologische aspecten moet toch opgemerkt worden dat ook het jaďnisme ronde vormen kent, niet alleen in de vorm van (na de komst van de islam) ronde koepels op daken, maar ook als centraal cirkelvormig deel binnen een overigens vierkante of achtvormige tempelhal. Dat de Taránga-funderingen dus bewezen restanten van een boeddhistisch bouwwerk zouden zijn .... mogelijk, maar mogelijk ook niet.
Voor wat betreft het opgegraven beeldje. Dat hadden we graag in de krant zien afgebeeld. Zou het een ongeklede figuur zijn, dan hebben we te maken met een van de tirtánkaras (of tirtánkar) van het jaďnisme, de stichter of een van zijn voorgangers. Is het beeldje gekleed, dan kan het inderdaad een boeddha voorstellen. Het is jammer dat we dit niet kunnen zien, de vraag of Taránga een vestigingsplaats van het boeddhisme is geweest kan zonder bestudering daarvan niet vastgesteld worden.
Opgegraven
Tentoongesteld


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.