White Jade River      
juli 2018      


Vádnagar, de site

Er is al eerder geschreven over de archeologische site van Vádnagar, de geboorteplaats van India's huidige Premier. De Times of India toonde op 6 juni een hele serie fotos over de funderingen en andere restanten van wat de nationale archeologische dienst inderdaad een "superstructure" noemt aan de boorden van het Shármistha-meer. De oudste delen van wat aan het licht is gekomen dateren van de vijfde eeuw, zo wordt er gezegd.
Een van de opgegraven structuren zouden de restanten van de basis van een stoepa zijn. Indien dat vastgesteld kan worden, dan wordt waarschijnlijk ook vastgesteld dat de bouwwijze van de Vádnagar-stoepa en die van Nalanda opmerkelijke overeenkomsten vertonen, ook al hebben latere generatie, na de oorspronkelijke destructie (5de blok en voetnoot) van Nalanda langs de overgebleven flanken een trap gebouwd die er uiteraard eerst niet zat. En ook hebben ze kleine memoriaal-stoepas neergezet op een vlakgemaakt stuk fundament waar ooit de wand van de grote stoepa uit oprees. Het is dan ook geen wonder dat de gewone mens die dit bouwwerk komt bekijken er geen wijs meer uit kan.

Palace Museum

Het Palace Museum in China's hoofdstad, zo werd in het weekend van 9/10 juni bekendgemaakt, heeft niet alleen 200 restaurateurs in dienst, maar heeft in genoemd weekend ook de deuren van de ateliers opengezet voor het publik dat van achter glas mag kijken hoe restauratie er aan toegaat.
Onderandere de hier getoonde thanka wordt zoveel mogelijk opgeknapt.

Beeld Kannon van Korea naar Japan

Het is bijna gebruik geworden dat Zuid-Korea, dat tijdens de japanse bezetting veel religieuze kunst naar Japan verscheept zag worden, deze artefacten terug eist. Daarvoor is op een gegeven moment zelfs een op die taak gespecialiseerde commissie in het leven geroepen.
De Japan Times van 16 juni liet het begin zien van wat een omgekeerde trend zou kunnen worden.
Een beeld van Avalokiteshvara bodhisattva (Kannon in het Japans), dat in de Boesok-sa (schrijf: Buseoksa) sinds 2012 bewaard wordt zou terug moeten naar de Kŕnnon-dji op het eiland Tsoeshima waar grappenmakers het hadden gegapt.
De Buseoksa voerde dan weer aan dat het beeld al enkele honderden jaren eerder vanuit Korea naar Japan was verscheept (het ziet er naar stijl inderdaad erg koreaans uit), en dat het dan nu toch weer in het land van herkomst is.
Besluit is echter dat het naar Japan gaat, en dat Buseoksa, indien ze dat willen, een replica kan krijgen.

Thailand vraagt cultureel erfgoed terug

In een artikel in The Nation, met een paar hele mooie fotos van antieke beelden uit Thailand, komen we nog duidelijker dan normaal de spraakverwarring tegen wanneer het woord "boeddhabeeld" aan de orde is.
We laten de vraag of hier sprake is geweest van diefstal van nationaal erfgoed even buiten beschouwing, maar zouden van een instituut als het londense School of Oriental and African Studies (SOAS) toch meer kennis mogen verwachten, althans over die onderwerpen waar ze deskundigheid over willen tentoon spreiden.
verder
Opgegraven
Tentoongesteld


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.