White Jade River      
mei 2018      


Buit terug naar Nepal

Het Metropolitan Museum of Art in New York heeft twee artefacten teruggegeven aan Nepal. Het ene is een bas-relief waarop de hindugod Shiva staat afgebeeld met zijn wederhelft PÓrvati, en het andere is een 700 jaar oud beeld van Boeddha. (Het MET, en vervolgens ook de kunstenwereld, heeft het hindu´stische woord "idols" overgenomen. Nog maar eens zeggen: een "idol" wordt verondersteld een geanimeerd beeld van een godheid te zijn. Het boeddhisme wijst het geanimeerd zijn van beelden beslist van de hand. Wanneer een bezoeker een buiging maakt voor een boeddhabeeld, of "gebeden" zegt, dan zegt hij/zij dit ten overstaan van een herinnering aan wat ook maar eer verdient, niet aan een iets met een ziel, een wil, een alziend oog of wat ook maar.)
       Het persbericht zegt dat de twee artefacten tijdens de tachtiger jaren van de vorige eeuw het land uit werden gesmokkeld. De boeddhafiguur houdt een "slap" iets in de linkerhand op een manier zoals we dat niet gewend zijn van beelden van (een) Boeddha ten zuiden van de Himalayas. Het slappe iets ziet er niet uit als een "vajra", een donderkeil. Voorzichtige aanname moet zijn dat hier niet de historische Boeddha Sakyamuni is afgebeeld, maar een van de andere boeddhafiguren, en dan met name een bekende of minder bekende dhyāni-boeddha. (Het witte ietsje bovenaan de foto is een stukje piepschuim, verpakkingsmateriaal dat, niet-afbreekbaar als het is, ook weer in de rivier terecht zal komen, met alle gevolgen die we inmiddels kennen. Ook musea zouden zich iets meer om de "Umwelt" mogen bekommeren.)

Petrogliefen uit Tubo-periode

In "Acur township" in de "Chagyab County" behorend tot de stad Qamdo, schrijft een verslaggever voor DNA, zijn petrogliefen aangetroffen die dateren uit de tijd van het Tubo-rijk van Tibet, zo'n 1200 jaar geleden. Hij citeert een stuk uit de chinese staatspers.
In die tijd, die in China de Tang-periode wordt genoemd, van 618 tot 907, bracht de Tubo-koning zo'n 10 verschillende stammen onder zich en vestigde zich in Lhasa, een vroeg voorbeeld van sedentarisme. Deze krijgsheer Songtsan Gambo — er zijn verschillende spellingswijzen — nam het boeddhisme aan hetgeen voor de leden van de 10 stammen de gelegenheid moet zijn geweest om ook boeddhist te worden, of om hun boeddhist zijn nog wat geprononceerder te beleven.
De aangetroffen petrogliefen beslaan een 10 strekkende meter en zullen de komende tijd ongetwijfeld voorwerp van studie worden.
Voor zover op de foto te zien valt is een stuk van het petroglief met kalk ingesmeerd opdat de tekst duidelijker zichtbaar is, althans, dat is de werkwijze van archeologen in India.

Wordt Kotte "ontwikkeld"?

De srilankaanse krant The Island luidde op 15 april de noodklok over de archeologische restanten van het koninkrijk van Kotte, een smalle strook langs de kust waar ook de huidige hoofdstad toe behoort. (Het groene strookje op de kaart)
Er zou op de site van het oude Kotte een woontoren gebouwd gaan worden met 66 apartementen. Dat is vreemd omdat de overheid er als de kippen bij is wanneer hindus of moslims een heiligdom(metje) op archeologische sites elders op het eiland bouwen.
Het zijn de Hollanders geweest die Kotte uitbouwden tot een handelsvestiging, een echte stad, zo staat het er. Kotte heeft in het verleden dus al eerder te maken gehad met stedelijke ontwikkeling, en verondersteld mag worden dat in de eventueel te bouwen woontoren personeel gehuisvest gaat worden van bedrijven waarvan men hoopt dat ze zich in de kuststreek gaan vestigen. In 2017 heeft Chryshane Mendis een paar mooie paginas over de archeologie van Kotte online gezet. Like ze even.
Op de Tamil Nadu - Sri Lanka-pagina staat in het onderste stukje rechts iets over de drie koninkrijken waaronder Kotte.

Tentoonstelling Kunming

Bij de aankondiging van een tentoonstelling die op 20 april werd geopend en op 20 juli weer sluit schreef een medewerker van Go Kunming hoe de YŘnnan-provincie al heel vroeg be´nvloed werd door het boeddhisme dat vanuit Serindia werd binnengebracht. "Zo vroeg als tijdens de Han-dynastie, zo staat er, werd in een van de grotten die dienden om stoffelijke overschotten te bewaren, een "keramisch boeddhabeeld" opgegraven dat de kenmerken heeft van de 'indian' Gandhßra-stijl. Of hier sprake was van een overleden emigrant of van een bekeerling is uiteraard niet bekend.
Opgegraven
Tentoongesteld


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.