ARCHIEF VAN WWW.BUDDHA-DHARMA.nl

(sinds 2004)
‣ Een kleine selectie bijdragen over ‣ Boeddha, boeddhaschap, en de Boeddhas:
Boeddha's leeuwenbrul (engelstaling),
Legenden rond Sakyamuni Boeddha's geboorte,
Migratie van Boeddha's voorvaderen,
‣ hoe hij Voortging
‣ de Komende Boeddha: Maitreya

‣ de vastende Boeddha,
‣ hoe Boeddha er uit gezien moet hebben,
de eerste twee lekenvolgelingen van Boeddha,
meest vooraanstaande tijdgenoten,
‣ zijn overlijden,
‣ hoe twee stromingen van het boeddhisme dit op schrift stelden,

Mahāyāna-opvattingen over Boeddha en boeddhaschap

Vairˇˇtsjana Boeddha,
Akshˇbhya Boeddha,
Amitābha Boeddha,
‣ de Dhyāni Boeddhas,


Mahāyāna-opvattingen over Bodhisattvas

‣ De verzamelpagina over bodhisattvas:
‣ bodhisattva Samantabhadra,
‣ bodhisattva Grote Geloften: Ksitigabha,
‣ bodhisattva Grote Wijsheid: Manjushri, ‣ bodhisattva Perfectie van Wijsheid: Praj˝a-paramitā,


Mahāyāna-opvattingen over Bodhisattvas

‣ bodhisattva van Groot Mededogen: Avalokiteshvara,
‣ bodhisattva Groot Stamina: Maha-sthama-prapta,
‣ bodhisattva Die de Lotus Draagt: Padmapāni,
Maitreya, gedeeld concept in het Grote en Kleine Voertuig


Concepten uit het Kleine Voertuig

‣ De oudste tekst over de dhyāna of meditatie,
zij die niet gaan, in contrast met het bodhisattva-concept,
‣ over de Arhat of Lohan,
de deva als gedeeld concept rond de grote wereldzeeŰn
de aarde-aanrakende mudra,


Gedeelde Concepten uit het Kleine en Grote Voertuig

‣ de concilies van het boeddhisme,
‣ het Dharmawiel
‣ de Lokapāla, ofwel de beschermer: de iconografie, de etymologie


Algemene onderwerpen

‣ over schepper en schepping,
‣ Sociaal-ethische kwesties: huwelijk, euthanasie, vergeving, het kastestelsel,
plus vegetarisme, de historische context
‣ boeddhisme over oorlog en vrede,


Algemene onderwerpen

god en boeddhisme,
‣ de gewijde gemeenschap,

Aspecten van boeddhisme (ver-zamelpagina),
‣ het vieren van boeddhadag,


Algemene onderwerpen

‣ het boeddhabeeld,
Boeddha's voetafdruk,
‣ de factoren van verlichting,
gezag binnen het boeddhisme


Andere levensbeschouwingen en boeddhisme

het misverstand over hemel en hel,
zelfopoffering als niet-boeddhistisch concept,
martelaarschap als niet boeddhistisch concept (engelstalig),


Andere levensbeschouwingen en boeddhisme

‣ de Ja´ns en de vrouwenorde,
‣ Hindu´stische stromingen, Bhakti en het vedßnta,


Algemene onderwerpen

buigen in boeddhisme,
‣ of de wereld ook ten onder gaat,
nieuwjaar en astrologie,
‣ de regentijd-retraite
‣ het eren van de guru in het Grote Voertuig,


Algemene onderwerpen

‣ boeddhistische muziek,
‣ over de recitatieven,
‣ over de mantra,
mantra-zingen,
‣ tussen leven en dood,
‣ over het
vuurritueel,


Algemene onderwerpen

‣ het zonnewiel of de wan,
de tˇrana in India en Sri Lanka,

‣ over de stoepa en het reliek,
‣ over de Koreaanse stoepa,
‣ over de Tibetaanse stoepa,
‣ de poortwachters in Japan en in China,


boeddhisme in India:
‣ waar Boeddha Verlichting bereikte,
‣ de Kanheri-grotten,
Nalanda, de oude en de nieuwe universiteit,
Vikramashīla, tantrische universiteit in de oudheid


de Ājivika, het ingewikkelde religieuze landschap van het vroege India,
‣ boeddhisme in Odisha
‣ boeddhisme in Bengalen,
‣ boeddhisme in Tamil Nadu,
Sikkim, deelgeschiedenis, L.A. Waddel, Tibet in 1915,
‣ boeddhisme in Vietnam,
‣ boeddhisme in Korea,
‣ boeddhisme in Bhutan,
‣ over een reliek in Bhutan,
‣ over het voor-boeddhistische Bon,
‣ boeddhisme in Myanmar,
‣ het moderne boeddhisme in Thailand en grensgebieden,
‣ boeddhisme in Sri Lanka,
‣ de boeddhistische vlag,


‣ iets over de 10de eeuw in Cambodja,
en een fragment nieuwe geschiedenis van het boeddhisme in datzelfde land
‣ de jaren 1990 - 2000 in Taiwan,
‣ Dharma-meester Yinshun

‣ de eerste pogingen in Europa
Estland als poort naar AziŰ


‣ boeddhisme in China,
Boeddhanatuur en meester Tao Sheng,
‣ monnik-pelgrim Xuanzang,
‣ monnik-pelgrim Kumārajīva,
Huangbo, Linji's leraar,
Linji, aartsvader van linji/rinzai zen,
de parel


‣ boeddhisme in Gandhāra (Pakistan),
‣ boeddhisme langs de Zijderoute (Afghanistan),
Mes Aynak, site in Afghanistan,
Kashgar, het late hīnayāna,
‣ de grotten te Kizil,
‣ Overblijfselen in te Iran en Kargil


‣ over talen en schriftsoorten,
tekstfragmenten gevonden in Gilgit-Baltistan,
‣ de oudst bekende manuscripten, de senior-rollen,
‣ twee encyclopedische collecties,


‣ een paar pre-mahayanistische stromingen,
theravāda en sarvastivāda,
de nikāya en āgama,
‣ oorzakelijkheid en Dinnaga, stichter van de sautrantika-stroming,


het boeddhisme in Japan:
‣ de oudste tempel,
‣ de Yasukuni schrijn,
‣ de tendai stroming,
Ōbaku-zen,


vervolg Japan-pagina

‣ twee aspecten van esoterie in Japan,
Kūkai en de shingon-stroming,

‣ de theatervorm Nōh,
‣ prentenmaker Hokusai,
‣ beeldhouwer Unkei


vervolg Japan-pagina

‣ theemeester Rikyu,
‣ de theeceremonie
‣ de bloemschikkunst,
‣ over tuinen en tempels,
over Fudō, bijlage bij tuinen en tempels


vervolg Japan-pagina

‣ het boogschieten,
‣ de bamboefluit

‣ de dichtvorm haiku,
‣ de klassieke haiku,
‣ het prozagedicht de haibun,


‣ de twintigste-eeuwse Amerikaanse zen-generatie
de lumineuze mind, de woorden en de inhoud,
‣ de oorsprong van de kalachakra


Email adres: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme