MAHĀYĀNA-SOETRAS IN HET NEDERLANDS

Een selectie uit de canon van het Boeddhisme


Een omvangrijke collectie artikelen over Boeddhisme en vertalingen van canonieke teksten, waar deze serie paginas deel van uitmaakt, bestaat sinds mei 2004. De sites werden in de lucht gebracht door bhiksuni Ratana die ook de redactie voert. Redactie-informatie op deze pagina.

Een soetra is een anonieme tekst die toegeschreven wordt aan Sakyamuni Boeddha, en die op een paar uitzonderingen na standaard begint met "aldus heb ik het gehoord" (evam me s(r)ut(t)am). Alle andere gecanoniseerde teksten, waarvan er ook een paar in deze collectie zijn opgenomen, zijn geen soetra, maar ook heel wijs en bruikbaar.


De Lankāvatāra Soetra,

in het nederlands de Afdaling, of eigenlijk, de Landing op Lanka, is een canonieke tekst die grote delen van het Mahayana Boeddhisme heeft geinspireerd en nog inspireert, dat wil zeggen, daar waar ze voorhanden is in een lokale taal. Ze is belangrijk in die school of traditie die "Enkel-Bewustzijn" wordt genoemd, en is als gevolg belangrijk voor de zen-traditie, niet in het minst waar het het oorspronkelijke Chinese zen (ch'an) aangaat; daar is de Lanka een van de drie basisteksten. verderDe Bloemenkrans Soetra (de Avatámsaka Soetra)

Avatámsaka is de Sanskriet-naam van het omvangrijkste canonieke geschrift uit de Mahāyana. Op basis van deze serie manuscripten is de Chinese Huayen-leer ontstaan die in het Japans Kegon heet, en in het Koreaans Hwanom. Hier wordt een poging gedaan de negenendertig boeken ervan te behandelen, een voor een, met een aantal citaten ter illustratie. verderDe Soetra van Ongelimiteerd Leven

is een Mahāyana-tekst waarin Vairocana Boeddha in gesprek is met Manjushri Bodhisattva. Het fragment dat hier gegeven wordt geeft als het ware de genealogie van de Boeddhas aan, en het vertelt wat Boeddha naar laatste analyse is. verder

Bevrijding door het naakte zien van de aard van bewustzijn

Padmasambhāva, of Guru Rinpoche, leefde in de achtste eeuw, en hij is het geweest die Boeddhisme stevig gevestigd heeft in de Himalaya-staten: het huidige Tibet, Bhutan, en Ladakh.
Er zijn Japanse bronnen die menen dat Padmasambhāva een zoon was uit de Zuid-Indiase Pala-dynastie; er zijn ook stemmen die menen dat hij afkomstig was uit het toenmalige Oddyāna.
Padmasambhāva wordt door de Nyingma-traditie van het Boeddhisme als founding father beschouwd, en door de overige Tibetaanse stromingen als een van de Groten wiens woorden nog steeds doorklinken. verder

De Diamant Soetra

Dit is het verhaal: Shakyamuni Boeddha gaf zijn Weten omtrent de dhyāna (zen-)praktijk door aan zijn geliefde discipel Mahā-kásyapa, die het op zijn beurt doorgaf aan zijn jongere monnik-collega Ānanda.
En zo erfden zevenentwintig achtereenvolgende meesters de niet in woorden te vatten leer.
Na de zevenentwintigste patriarch kwam de achtentwintigste, Bodhidharma. verder

Sūtra over de Ononderbroken Voortgang van Wijsheid

Een aantal fragmenten die allemaal verwijzen naar de meditatie-techniek die dhyāna worden genoemd. Daar zijn een paar fragmenten over meditatie en zien, over meditatie en horen, en over een min of meer voortdurend voor ogen gehouden meditatieve staat die samādhi wordt genoemd. Bodhisattvas met wie Boeddha hier in gesprek is zijn Avalokiteshvara en Manjushri, terwijl hij lange gesprekken heeft met de arhat Ānanda. verder.

De Twintig Zangen over de Weg van het Midden

Nāgārjuna was een Zuidindiase boeddhistische meester uit de eerste of tweede eeuw westerse jaartelling. Hij onderwees aan de grote boeddhistische universiteiten in Noord-India.
verder

De Leer over de Totaliteit

Dit gedeelte van de site bevat geen canonieke werken, maar uiteenzettingen over de filosofie die is ontstaan met de Avatámsaka-leer als basis. Ze is in China bekend geworden onder de naam Hwayèn, in Japan als Kegon, en in Korea als Hwa'om. Een uiteenzetting over de Hwayen-leer, plus twee uiteenzetting van vroege Hwayen-meesters, plus biografische gegevens over enkele Hwayen-patriarchen vindt u hier.

Het Pad van vertrouwen

Aangenomen wordt dat een monnik genaamd Ashvaghosha deze verhandeling schreef en dat het werk rond 550 westerse jaartelling uit het Sanskriet naar het Chinees werd genaamd door de monnik Paramartha. De Sanskriet-versie is sindsdien verloren gegaan.
Ashvaghosha wordt omschreven als een uitmuntend dichter, op gelijke voet met indiase groten als Kalidasas. Ashvaghoshas' naam luidt in het chinees Maming; beide namen betekenen paardengehinnik. Die naam werd hem gegeven toen zelfs de paarden blij en instemmend hinnikten bij het horen van zijn gedichten. verder

Saddharma — English language section

English

Daarnaast staan er vijf Soetras uit de Āgama- en Nikāya-collecties van het Kleine Voertuig op deze site die voor veel Mahāyana-geschriften van grondleggend belang zijn.
Ze zijn te vinden via deze verzamelpagina.

Wat de media te zeggen hebben over Boeddhisme.
In deze paginas wordt in 't kort weergegeven wat er zoal gebeurt in de wereld van het Boeddhisme. Het geeft in een moeite door informatie over culturen van landen dichterbij en verder weg. De paginas beginnen hier.

Een aantal bijdragen die sinds 2003/2004 op de Nieuwspagina verschenen zijn verzameld op de sub-site van de Soetras-pagina. Zoek ze : hier

White Jade River, Instituut voor Boeddhisme, KvK registratienummer 20138036, de stichting achter deze en andere internetpagina die verschijnen onder www.buddha-dharma.nl


Emailadres: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl