White Jade River      
maart 2019      


Het britse Art Fund, zo schrijft Ben Luke op 13 februari, heeft een verslag uitgebracht onder de titel "Calm and Collected: Museums and Galleries, the UKís Untapped Wellbeing Resource?"
Het artikel werd geÔllustreerd met deze foto van de centrale hal in een museum.
verder

Deze video met muziek van boeddhisten uit Tuva is ontroerend in zijn oprechtheid. Ook al is er een begeleiding van ingeblikte muziek, de oprechtheid moet zelfs de grootste cynicus in het hart treffen.
Ze hadden er hun mooiste kleding voor aangetrokken, en vertolkten de mooiste klassiek-traditionele muziek van de regio.
Een ander voorbeeld van boeddhisme in beeld liet te Nederland kort geleden een tv-presentator zeggen dat het boeddhisme te lande "wat meer praktisch is", of woorden van gelijke strekking. "Meer praktisch" ten opzichte van wat? Wat is "onpraktisch boeddhisme"?

Zo ook zette acteur Orlando Bloom een video van iets meer dan 7 minuten online waarin hij sprak over zijn beleving van het Nichiren-boeddhisme, meer bepaalde de Soka Gakkai International-lijn. Op 6 februari hadden al 60.638 mensen de video bekeken. Op het eerste gezicht lijkt het alsof dit de eerste keer is dat hij in het openbaar over zijn lidmaatschap van de SGI sprak.
Orlando vertelde dat hij bij de eerste ontmoeting zijn leraar Ikeda spontaan aan de borst drukte, en dat Ikeda hem beloonde door beide handen ferm tegen Orlando's wangen te klappen. Orlando zag dit als een gebaar van vriendschap. Die andere Japaner die wellicht aanwezig was bij dit gebeuren zag dit als een bestraffing: men omhelst zijn leraar niet, distantie gewenst.

Mahāyāna in Amerika. Retraite-oord met Vatikaanachtige pretenties

India. Gompa en standbeeld in de buurt van BubŠneshwar; bouwactiviteiten in Orissa.

De kunst van het photoshoppen is sinds enkele jaren stevig geland in de artistieke wereld. We zien afbeeldingen die niet kunnen, maar toch erg aantrekkelijk zijn. Zo heeft Azuma Makoto in 2014 een "Exobiotanica" gemaakt, bloemen aan de lucht, de van zenmeesters bekende uitspraak over illusie, māyā. Azuma heeft wel een mooi boeketje getoond, vervaardigd door kleine groene mannetjes?
En wanneer het dan toch over de kunsten gaat, Doug Aitken, zoon van wijlen roshi Robert Aitken, heeft gebouwen gemaakt met spiegels aan de buitenkant. De weerspiegeling van een sneeuwlandschap is nog te doen, maar wanneer binnen in een gebouw alle pilaren en wanden van spiegels zijn voorzien, dan kunnen we ons voorstellen dat je niet meer weet waar je loopt.

(bij de foto) Nepal. Asokapilaar te Lumbini in slechte staat

Brand in tempel Bandung

Korea. Nieuwjaarsviering op grens van noord en zuid

China. Nieuwjaarsgeschenken aan studenten

Hong Kong. Nieuwjaarswensen vanuit interreligieuze bijeenkomst

Japan. Rissho kosei-kai 81 jaar; Robot reciteert Hart Soetra

De stadstaat Singapore heeft vier officiŽle talen: Engels, Tamil, Bahasa Malaysia, en Chinees. En Japans is inmiddels ook min of meer officieel geworden.
verder

Over absolute waarheden, de scherpe scheiding tussen goed en kwaad, is een alinea toegevoegd aan de noten bij de Eerste Leerrede.
Bovendien is de introductie-pagina tot de AvatŠmsaka soetra in tweeŽn geknipt. De introductie heeft een korte toevoeging over de voor-boeddhistische invulling van het woord "bloemenkrans", en de inhoudsopgave staat op een eigen pagina.
En verder is op de zijderoute-pagina de link met de pagina over Iran en Kargil weer hersteld, en zijn beide paginas een beetje opgekalefaterd.
En als laatste is op de pagina cultuurverschillen een vetgedrukte voetnoot toegevoegd bij het lemma "kaste". Daarin vinden we de link met tenminste de Bhagavad Gīta, een van de bronteksten van het hinduÔsme.

Terug naar de inhoudsopgave

... EN VERDER

Ander nieuws


Publicaties

— Being different

Opgegraven
Tentoongesteld


— Opgraving Satavahana-periode India
— Hogels in Kyoto
— 3-D-printen van antiquiteiten
— Shingles op Unesco-lijst

de theravāda-pagina

White Jade River-blog

Words in picture-blog

— Cause and effect
— Caste
— Sanyassa / sanyassin

de canonieke teksten

het archief

email

Facebook
— Michael Keevak over "geel" en "ras-aanduidingen".

Een kleine selectie boeddhisme op YoutubeNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.