oktober 2022      

  Nieuws over boeddhisme
In deel 2 van "A Jiyu version: history of Nichiren Shoshu" lezen we hoe de Edo-regering van Japan (1603 - 1867) op een gegeven moment een verbod uitvaardigde dat inhield dat verschillende boeddhistische stromingen geen wervende activiteiten meer mochten plegen. Dat, zo staat er, voorkwam dat bepaalde stromingen te machtig werden. Aan de andere kant, zo vervolgt het artikel, hoefde ook geen stroming meer te vrezen dat aanhangers zouden overlopen naar andere tempel-gemeenschappen en praktijklijnen. En bovendien kregen tempels onder invloed van die maatregel — waar personeel op werd ingezet om het in de gaten te houden — de taak om namens de overheid hun gelovigen in het gareel te houden: ze moesten wel blijven, en ze moesten wel hun financiële steentje bijdragen.

Uit gesprekken met een vertegenwoordiger van het Jodo Shinshu, een van de twee grote Reine Land-stromingen, bleek jaren geleden dat het in die dagen in Japan nog steeds verplicht was zich aan te sluiten bij deze of gene levensbeschouwelijke stroming, hetgeen in het Singapore van die dagen overigens ook de norm was. Hetzelfde gold in Taiwan, zo heb ik gemerkt; daar is iemand die vrij is van levensbeschouwelijke banden naar de mening van de omstanders "een communist" — want die geloven ook nergens in, en voelen zich dus vrij om de boel op z'n kop te zetten.

Die trend is wel aan het kenteren. Zeker met de wetenschap in het achterhoofd dat met name de moslim zich niet vrij mag maken van de islam, ook al bestaat er geen plicht (meer) tot moskee-bezoek — iets waar in ieder geval de boeddhist toch erg van schrikt, laten overheden in onderandere genoemde landen meer en meer het "gij zult een religie aanhangen, welke dan ook" los. Niettemin was/is het verplicht tot een religie of levens-beschouwing behoren zo geïnstrumentaliseerd geworden tot een simpele moraliteitsleer. Zal dit in het geval van de monotheïsmen geen probleem zijn, in het geval van de dharmische tradities gaat op die manier 80% van de verschillende filosofiën verloren.

Naar de nieuwspagina
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds september 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.