november 2022      

  Nieuws over boeddhisme
De dichter Dylan Thomas was een Welshman van geboorte, uit die britse landstreek waar dichters en zangers thuishoren ook al spreken ze een taal die nergens anders verstaan wordt. Thomas was een zuipschuit en geen brave jongen; hij overleed op z'n negenendertigste, geveld door alcoholisme. Maar voor die tijd heeft hij de wereld van het vers een beetje opgeschud met gedichten, in het gewone engels, die als een rivier voortstromen, herinnerend aan de "écriture automatique" die korte tijd zijn franse vakgenoten in de ban hield.

Omdat het winter wordt hier het tweede vers van Dylan's "A winter's tale" uit 1945:

"And the stars falling cold,
And the smell of hay in the snow, and the far owl!
Warning among the fields, and the frozen hold
Flocked with the sheep white smoke of the farm house cow!
In the river wended vales where the tale was told."

Laat de kommas en hoofdletters weg en lees het als een kind: en oh toen dit en ook dat en Peter nou wij fietsen ....

(En de sterren doven | en de geur van hooi in de sneeuw en de verre uil | waarschuwt over de velden en de houdgreep van de vorst | temidden van de kudde schapen witte stoom uit de koe in de hoeve | in de bochtige stroom valleien waar het verhaal verteld werd.)

Naar de nieuwspagina
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds september 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.