september 2023      

  Nieuws over boeddhismeEr is een tijd geweest dat men van de Noorzee-kust naar het achterland van België een kanaal wilde graven waarover goederenvervoer mogelijk zou moeten zijn. Het kanaal loopt langs de Zeeuws-Vlaamse plaats Eede (niet te verwarren met Ede). Deze watergang, resp. kanaal heeft nooit een naam gekregen.
Waarom niet? Geologie, mevrouw, mijnheer!
Men groef tot op zekere diepte, echter het water zonk gelijk met de uitgraving. De waterstand was zo gering dat geen riviervaart mogelijk zou zijn. Men groef een beetje dieper, en het water zonk navenant; scheepsvaart was nog steeds niet mogelijk.
Men groef opnieuw een stukje, en opnieuw volgde de waterstand tot, zoals u ziet, de waterspiegel tot meters beneden het maaiveld staat.
Uiteindelijk gaf men het graven maar op; hier is een geologisch raadsel dat, naar het schijnt, tot op de dag van vandaag niet is opgelost.

De foto werd gemaakt door landsman Frans Aerts.

Naar de nieuwspagina
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds september 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.