april 2024      

  Nieuws over boeddhismeDe vieringen rond de belangrijkste dagen betrekking hebbend op Boeddha's leven

■ Op 2 maart 2024 werd de twee jaar oude film MISSION: JOY op een van de nederlandse tv-zenders getoond. Het zijn de opnamen van een gesprek dat Desmond Tutu en de dalai lama eens hadden ten overstaan van documentairemakers.
verder

India. ― Meer dan 2 miljoen roepies voor "Buddhist Development Plan"; ― Politiek geïnspireerde naamswijziging gezondheids-centra Ladakh

■ In Houston, Texas, zo liet de plaatselijke politiechef weten, is men er zo ongeveer van overtuigd dat de recente inbraken in boeddhistische tempels, om daar tenminste de offerblokken leeg te halen, het werk is van een en dezelfde groep. Tot 10 maart hadden zich slechts 5 tempels gemeld, maar er werd verondersteld dat er meer inbraken of pogingen tot inbraak zijn geweest.
Onder de tempels die het doelwit zijn geweest is een nog in aanbouw zijnde vietnamese vestiging.

Japan. ― De poortwachters uit "het Rijks"; ― Sōtō shu protesteert tegen buiten de wet plaatsen van Unification Church

Mahāyāna in de Amerikas. Salt Lake City en de wens voor een "Japan Town"

"Boeddhistische" leger-chaplain staat met mond vol tanden

Vietnam. Pagoda mag niet opgeknapt worden

Nieuw-Zeeland. Fundering Peace Pagoda-plan afgekeurd

■ De op moerbeipapier gedrukte Tripitaka Koreana gaat gedigitaliseerd worden. Zie de laatste bijdrage onder de doorklik.

■ (bij de foto)
Gurka en Sherpa in resp. Engeland en de VS.
een nieuwe tempel, en taalonderwijs.

■ 16 maart 2024
India protesteerde opnieuw bij de VN vanwege een aangenomen resolutie — 113 voor, 0 tegen, 44 onthoudingen — die het heeft over "anti-semitisme", "Christianophobia", en "Islamophobie". verder

■ Naar aanleiding van een afbeelding op de site van Art Daily, en ook met de moorddadige aanslag in Moskou in gedachten (eind maart), is aan de Iran-Kargil-pagina een passage toegevoegd over het toenmalige Khorasan.

■ Het werd gepresenteerd als een van die manga- of anime-achtige producties, maar het blijkt echt te zijn.
verder

■ Over het algemeen wordt hier informatie over de manier waarop Nederland het boeddhisme wil interpreteren verme-den, het veroorzaakt te veel gezucht van frustratie — hetgeen we niet hoeven op te zoeken; we zijn geen christenen die het lijden verheerlijken.
Dan laat Het Parool van 12 maart toch een geïllustreerd artikel zien over het Luthers Museum dat khata's (witte ceremoniële sjaals) heeft gemorphed in dingetjes waar de Lutheraan mee kan leven: "Deze sjaals worden in boeddhistische gebieden aan bezoekers gegeven als teken van respect."
Ja, maar dan toch alleen in de Himalayas, en niet in de gedaante zoals het museum dat voor zich ziet, maar wel als witte (zuivere, smetteloze) offerandes.

Terug naar de inhoudsopgave
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.