mei 2024      

  Nieuws over boeddhisme■ Ter gelegenheid van de herdenking van Boeddha's geboren worden, 2567 jaar geleden volgens de algemeen aanvaarde berekening, herhaalde de Vietnamese overheid de belofte alle levensbeschouwelijke stromingen te zullen erkennen (met uitzondering van de 2 buiten de wet geplaatste boeddhistische stromingen). Bij die gelegenheid werd bekendgemaakt dat, volgen we de vertaling van Le Courrier du Vietnam, de Vol-evangelsiche Kerk van Vietnam (Église du plein évangile du Vietnam) aan de lijst van erkende stromingen toegevoegd.

De aardbeving in Taiwan, met epi-centrum in de stad Hualien (hwa-ljèn) was de zwaarste in 25 jaar. Dat heeft ook de nederlandse media gemeld. Op 3 april bleek dat 9 mensen de dood hadden gevonden.
verder

■ De achterban van het boeddhisme uit de Himalayas zal er zelf over oordelen: Harvey Keitel gaat een rol op zich nemen in de op stapel staande film Milarepa (miila-reepa). Hij wordt Marpa, Milarepa's guru. Maar als we nu dachten dat het inderdaad over Milarepa zou gaan, dan vergissen we ons, want de hoofdrol wordt "een klein meisje" met de naam Mila. Het wordt dus een fantasietje.

Korea. De monnik die op de grens van noord en zuid verblijft

■ (Afb.: Brugge) België. Erkenning boeddhisme nog niet helemaal onder stoom.

India. ― Reliekdoosjes naar Dharamsala; ― Gujarat-deelstaatbesluit: boeddhisme is een "aparte religie".

China. Duitse bondskanselier bezoek tempel Chong-qing

Māhayāna in de Amerikas. ― Boeddha-dag; ― zen-tuinen; ― eigen-weg lama; ― afbraak tempel.

Maleisië. Fo Guan Shan (berg van Boeddha's licht) gaat nieuwbouw plegen

■ Op 21 april werd in India de gedenkdag voor Mahā-viiira gehouden, "de grote sterke", d.w.z. de stichter van het jaïnisme. Onder de toehoorders in Delhi bevond zich India's Premier.
De mondbedekking die de spreker voert heeft niets te maken met covid, maar met de gelofte die de jaïn aflegt waarin z/hij zegt geen enkel wezen te zullen doden, dus ook geen insecten die per ongeluk je mond kunnen binnenvliegen. (Onthoudt dat in India, en zeker op markten en pleinen, nog wél vliegen en muggen ronddwarrelen.)

(Afb.:) Daniel Ridgway Knight, 19e eeuw, Frankrijk

France-2 kondigde op 22 april een uitzending aan over "boeddhistische aal-moezeniers" die in ziekenhuizen werk-zaam zijn, en die daar redelijk vaak ge-vraagd zijn.
       En in een zaaltje in Verdun-sur-Garonne sprak op 22 april de cambodjaanse bhikkhu Savon Soun over zijn vestiging wat Dhammarám en het theravāda-boeddhisme.

■ Naar aanleiding van opnieuw een tempelroof in de VS, nu in Maryland, zijn de autoriteiten er toch van overtuigd dat het hier, op of net voor 10 april, om een roemeens initiatief gaat, om het mild uit te drukken. Deze keer gingen de heren er met $20.000 vandoor, ook al waren er personen in de tempel en woonverblijven aanwezig.

■ In Tibet, in Dragkar-county, zijn arbeiders bezig met het verplaatsen van de Atsok-gompa. Dragkar ligt in de Qinghai provincie. Dergelijke operaties zijn mogelijk omdat de fundering van gebouwen op de rotsen staat, en niet is ingegraven.
In een artikel op de website van WION (India) van 25 april gaf een woordvoerder van de tibetaanse regering-in-ballingschap toe dat ze al jaren "op de achtergrond" met China in gesprek zijn over (verdergaande) autonomie.
China zal nooit toestaan dat een religieus of levensbeschouwelijk voorganger zelfs maar op de achtergrond hoofd over een soort-van deelstaat zal zijn. Hun bezwaar tegen de dalai lama heeft niets met boeddhisme te maken, maar alles met staatshuishouding en politieke oriëntatie.

■ Een inventaris van bas-reliefs op de hindu-tempel Chidàmbaram Nata-ra[d]ja-tempel in de buurt van Chennai, India, heeft 108 dansposes opgeleverd, Bharat-anatyam dansposes, zegt de tekst — Bharat = vader-/ moederland. Er werd een foto van gepubliceerd op X.
Het getal 108 lijkt daarmee ook in het hinduïsme van zeker belang te zijn.

Binnen het boeddhisme staat het voor een aantal zaken die niet, zoals in het hinduïsme te maken hebben met cosmische energie, maar met, laten we zeggen, de persoon-lijkheidsstructuur van de mens. En ook staat het voor het aantal hulpgerichte manifestaties van de bodhisattva van mededogen.
Daarmee is het onderscheid tussen beide "honderdenachten" netjes neergelegd.

Terug naar de inhoudsopgave
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.