juli 2024      

  Nieuws over boeddhisme■ Op de foto die Antara leverde bij het bericht dat op de Muara-jambi tempel-site op Sumatra een museum gebouwd gaat worden, zien we niet een vertegen-woordiger die duidelijk zichtbaar het boeddhisme (of het hinduïsme) vertegenwoordigt, ook al gaat de museum-inhoud grotendeels bestaan uit artefacten uit de, naar de mening van de huidige indonesische overheid, boeddhistische jaren op Sumatra. verder

■ In Parijs, voorafgaand aan de Olympische Spelen hebben vertegenwoordigers van de verschillende levensover-tuigingen, waaronder het boeddhisme, een hal of kapel ingericht waar sporters die deze geloven en stromingen aanhangen voor gebed en bezinning naar toe kunnen. De krantenfoto toont het interieur van een rooms-katholieke kerk met geen enkele aanpassing behalve speciale kaarsen die in een OS-hoesje zijn gestoken.
Op Schiphol hebben we ooit een multi-faith-hal gehad; het bleef nagenoeg leeg en is inmiddels opgegaan in de massa andere non-descripte kamers en hallen.

Berlijn. Nieuwe vestiging Fo Guang Shan-stroming

India. Boeddhisten mogen gompa in Kargil bouwen.

Japan. ― Digitale weergave tempel; ― Nonnen Kannon-ji en het syncretisme

India. Nālandā heeft nieuwe campus

Hong Kong. ― Canadees filiaal van tempel bestaat 30 jaar; ― interne migratie en taal-verschillen

Indonesië. Boeddhistische monniken zaten te eten in een moskee

Korea. Jungto Society houdt bijeenkomst voor de vrede; eindstreep bereikt voor 20-delige engelstalige encyclopedie

Mahāyāna in de Amerikas. Wan Ko Yi posthuum in de problemen

■ Nu in de VS de slinger van de klok terugslaat van openbaar onderwijs waarin religie geen al te grote rol speelt, heeft de staat Texas binnenkort te oordelen over nieuw onderwijsmateriaal waarin het christendom een over-duidelijke rol is toebedeeld.
verder

■ Als een uitbreiding, of voortzetting, van het noord-amerikaanse Rochester Zen Center, dat werd opgericht door Roshi Philip Kapleau, hebben zich nabij het schotse Glasgow zennis gevestigd die een permanente vestiging willen realiseren onder de naam Cloud Water Zen Centre. The National meldde dat de groep een inzamelings-actie is begonnen om een en ander handen en voeten te kunnen gaan geven.
verder

My Modern Met liet op 15 juni weten dat de "84.000" antieke manuscripten die in de Sakya Gompa in Tibet bewaard worden, gedigitaliseerd gaan worden. Het getal "84.000" is symbolisch en niet persé feitelijk correct. Het staat voor de 84.000 dharma-deuren, d.w.z. 84.000 manieren om in aanraking te komen met de leer van het boeddhisme. De Sakya Gompa bewaart de mahāyānistische/vajrayānistische collectie die namen als Kanjur en Tanjur hebben gekregen.

■ "Nederland heeft een ereschuld", hoorden we een nederlandse parlementariër onlangs zeggen. Het ging over het toeslagenschandaal, en de spreker van die dag hoort niet tot de categorie extreem geletterden.
Dat gegeven van schuld, met name collectieve schuld, komt in het boeddhisme niet voor. U vindt er een paar woorden over op de pagina over cultuurverschillen

■ In een lang persbericht hebben de in België erkende levensovertuigingen een gezamenlijke verklaring gegeven over wat zij hopen en verwachten rond en na de komende parlementaire verkiezingen in hun land.
In de verklaring sprak Carlo Luyckx, voorzitter van de Unie van Boeddhisten in België, de wens uit dat iedere burger ook een stem zal uitbrengen (in België geldt de opkomstplicht bij verkiezingen), en verklaarde dat de boeddhististen te lande hier actief zullen deelnemen en zich zullen inzetten voor een onderling respect tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Terug naar de inhoudsopgave
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.