White Jade River      
februari 2019      


In oktober was er dus, gefaciliteerd door een Hooggerechtshof-uitspraak(1), een feministe die aan de all-male situatie een eind wilde maken. De vrouw, notabene een moslima, maar, zoals achteraf geconstateerd moet worden, ook een communiste — waar in principe niets tegen is — beklom onder grote belangstelling van de door haar opgetrommelde pers de trappen naar de tempel en werd daar tegengehouden door tempelwachters. India stond op zijn kop.
Op 1/2 januari kwam een groot gezelschap vrouwen voor de tempel bijeen en probeerde opnieuw binnen te geraken. Een paar dames lukte het; ze werden beleefd en netjes ontvangen, deden iets, buigen of zo, en vertrokken weer. Daarna werd de tempel door de tantri, een priester die ook geconsulteerd wordt in grotere levensvragen, "gereinigd".
Minister Pai van de deelstaat vertelde dat hier geen sprake was/is van onreinheid als gevolg van mogelijke menstruatie, maar dat men in deze celibaattempel geen vrouwen wil zien die nog in de leeftijd zijn waarop ze kinderen kunnen krijgen. De gedachte alleen al, in dit oord dat opgedragen is aan de celibataire god Ayyappan, aan kinderen maken/krijgen staat haaks op de geloften en praktijken die in deze tempel plaatsvinden. Dat is een zaak voor andere plaatsen, de thuissituatie waar de man na zijn 42 dagen celibaat weer naar terugkeert. De heer Mohandas Pai, wiens interview van 6 januari hier niet wordt getoond omdat hij een flink aantal vaktermen gebruikt waar de westerse mens geen kennis van heeft, en die maar toegelicht zouden moeten worden om zijn woorden te kunnen begrijpen, wijst er op dat ook de grieks-orthodoxe priester de ontmoeting met vrouwen schuwt en hen niet toelaat op een van de klooster-eilanden. Zo buitengewoon is de Sábarimála-situatie nu ook weer niet.

De BBC pikte het drama op en stelde het voor als een kruisvaart van feministes die voor hun rechten opkwamen, uiteraard al snel gevolgd door Al Jazeera: hier werden vrouwen bevrijd, ook de demonstrerende dames die in boerka kwamen opdagen. Hadden de BBC-redacteuren geweten dat de naar voren gestrekte gebalde vuist het symbool van de communisten te lande, en zeker in Kérala is, dan had de BBC er waarschijnlijk nog even over nagedacht.(2)
En zo is de verwarring compleet: het manvolk in de tempel kent de functie van de godheid, het in opstand verkerende vrouwvolk buiten de tempel, naar de mening van omstanders eensdeels lid van de communistische partij — kent dat niet en houdt zich bij het verdedigen van vrouwenrechten, en de BBC staat minderheden bij, zeker wanneer het de onderdrukte vrouw aangaat, zonder overigens kennis te hebben over die godheid en het Kéralan communisme. Een theatermaker zou er een stuk over kunnen maken.

Als inleiding tot enkele opmerkingen over de Sábrimála-kwestie memoreert Dr. David Frawley, Amerikaan en bekend beoefenaar van de hindu-religie, ook het fenomeen waarin een landelijke overheid zich eigenaar acht van religieuze instituten, in dit geval tempels van allerlei richtingen, dat ze daaruit gelden trekt middels een toeristisch uitbaten of anderszins, om vervolgens de opbrengsten in de algemene staatskas te laten vloeien.
Het schaamteloos in de markt zetten van het zogenaamde "boeddhisme-circuit", dure treinreizen langs oorden die niet zelden door boeddhisten overeind worden gehouden, en waarvan dan de inkomsten tot in hoge mate worden afgeroomd door een ministerie van toerisme, is er een voorbeeld van. Zo ook is de Sábarimála-tempel een terrein geworden waarop zowel een hooggerechtshof als een landelijke overheid opereert alsof het hun eigendom is. We zien hierin de toch wel erg autoritaire houding van een zekere bovenlaag van de indiase maatschappij.

(1) Het federale Hooggerechtshof waarin de Keralan-rechters een kleine meerderheid hebben, danwel het deelstaat Hooggerechtshof (High Court).
(2) Een paar maanden eerder noemde een lid van de britse Labour-partij zich "eerder een communist(e)". Een keurige dame die was uitgenodigd voor een tv-gesprek schrok hevig: zoiets zčg je toch niet!
Sabarimala tempel

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.