White Jade River      
januari 2019      


Aan het eind van de vierde week van de gelehesjes-protesten kondigde de franse President tegen heug en meug aan dat in Frankrijk gevestigde buitenlandse bedrijven en individuen voortaan belasting gaan betalen. Daarbij denken we in eerste instantie aan IT-bedrijven en koffiezetters. Maar het betekent dat ook nederlandse chateau-eigenaren er aan zullen moeten geloven, en dat zijn er nog wel een paar: Jan Cremer, Jantje Lamers, een of meerdere bed & breakfast-aanbieders, therapisten, en brocante-handelaren. Niet alleen zij, maar ook de pensionados die zich in het zuiden, al dan niet in of langs de rand van de garrigues in bescheidener woonsten hebben neergelaten mogen "blauwe enveloppen" verwachten, nog niet te spreken van de vele niet-franse boeddhistische centra die zich vooral in de Dordogne, de Hérault, en de Drôme hebben neergelaten.
Nederland, maar zeker ook het Verenigd Koninkrijk, kan een vrij plotselinge terugkeer verwachten van personen die het tot dan toe, dankzij de afwezigheid van belastingheffing, zelfstandig hebben kunnen redden.

De befaamde Middeleeuwen heeft in Frankrijk opgeleverd dat de ridder, zodra hij was uitgenodigd voor een ontmoeting of bijeenkomst die niets met oorlogsvoering te maken had, het gezichtbedekkende deel van zijn helm naar boven schoof, en de handschoen uittrok om te tonen dat hij niet stiekem een klein steekwapen bij zich droeg. Die gewoonte is cultuur geworden: men toont in vriendschappelijke ontmoetingen het gezicht, en trekt de handschoen uit.

Op 22 oktober 2016 vroeg een VN-commissie de franse overheid het verbod op het dragen van de boerka in het openbaar op te heffen. Het verbod werd door de franse overheid vastgelegd in een wetstekst uit 2010.
Het VN-document van 22 oktober over de boerka was geen verplichting; het was een aanbeveling of een verzoek.
Op 11 december debatteerde de franse Senaat over dit verzoek. Zonder dat een van de Senaatsleden het boven-beschreven aspect van de nationale cultuur er bij haalde, werd het VN-verzoek met algemene stemmen van de hand gewezen.
Frankrijk

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.