White Jade River      
september 2018      


Te eenvoudig gesteld heeft het amerikaanse DACA-programma betrekking op jonge mensen die als niet-geregistreerden de VS binnenkwamen en daar lange tijd zijn gebleven. DACA-indieners en -voorstanders meenden sinds ca 2017 dat deze jonge mensen alsnog uitgewezen moeten worden, tegenstanders menen dat ze in de loop van de tijd verblijfsrechten hebben opgebouwd. In een derde gerechtelijke uitspraak kwam een federaal gerechtshof in Washington op 3 augustus 2018 tot de conclusie dat deze jonge mensen niet uitgezet dienen te worden, c.q. dat het DACA-programma afgebouwd moet worden.
Op dezelfde dag kwam er ook een uitspraak over de recente scheiding van kinderen en hun zuidamerikaanse ouders die eveneens ongeregistreerd de grens overstapten en massaal in hechtenis werden genomen waarbij de kinderen van de ouders werden gescheiden. Een rechtbank had kort na de gebeurtenis bevolen dat er binnen een maand een hereniging van ouders en kinderen moest plaatsvinden. Op 3 augustus waren nog steeds ouders en kinderen "zoek", en districts-rechter Dana Sabraw liet weten dat dit nog niet tot een oplossing gebrachte vraagstuk "voor 100% de verantwoordelijkheid is/was van de administratie", c.q. het Witte Huis en zijn staf. Dit stond in contrast met de mening van het federale ministerie van justitie (Justice Department) dat de "American Civil Liberties Union" hier dan maar aan de slag moest. De ACLU treedt, of — afhankelijk van de vraag of het probleem eind augustus helemaal is opgelost — trad op namens ouders die een klacht wegens ontvoering hebben ingediend.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.